Taryboje – aršios diskusijos dėl naujos viešosios įstaigos

Rajono savivaldybės Taryboje

Spalio 25 d. rajono savivaldybės Tarybos nariai svarstė 53 klausimus. Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 jos nariai (nebuvo V. Kiguolio, R. Keturakienės ir V. Kamblevičiaus), prasidėjo aršiais debatais, ar reikia į dienotvarkę įtraukti papildomą klausimą dėl konteinerių pakuotėms pirkimo gyventojams Aplinkos apsaugos ministerijos lėšomis.

Opozicija sukritikavo valdančiuosius už papildomo klausimo pateikimą paskutiniu momentu, nors Tarybos posėdžių nebuvo net du mėnesius, bei pasiūlė šio klausimo nesvarstyti, nes nebuvo galimybių susipažinti su pateikta sutartimi. Bet valdantieji turėjo kitą nuomonę, ir klausimas buvo įtrauktas į dienotvarkę.

Pirmuoju klausimu buvo pristatytas naujos redakcijos reglamentas. Po diskusijų buvo nutarta, kad Tarybos nariai apie komiteto posėdžius turi būti informuoti prieš 3 dienas iki jų pradžios. Taryba nepritarė Rimos Zablackienės siūlymui, kad merui ir mero pavaduotojui nebūtų mokamos išmokos už darbą Taryboje, nes kanceliarinėmis prekėmis ir transporto paslaugomis naudojasi kaip administracijos darbuotojai. Tarybos nariai taip pat paliko galioti nuostatą, jog komiteto pirmininko ar pirmininkaujančio komiteto posėdyje nario balsas prilyginamas dviem balsams, jei balsuojant santykis yra lygus.

Nutarta, jog Peticijų komisijai vadovaus Pakuonio seniūnas Audrius Narvydas, Kontrolės komitetui – opozicijos atstovas Vytautas Martinaitis.

Tarybos nariai priėmė sprendimą, kurio pagrindu „Revuonos“ vidurinės mokyklos specialus skyrius galės priimti mokinius su spec. poreikiais ir iš kitų savivaldybių.

Arena bus administruojama atskiros įstaigos

Tarybos nariai po karštų diskusijų pritarė steigimui viešosios įstaigos „Prienų sporto ir pramogų arena“, kuri turėtų administruoti praeitais metais pastatytą daugiafunkcinę areną. Ekonomikos komiteto pirmininkas Alvydas Vaicekauskas pareiškė, jog komitetas nepritarė naujos įstaigos steigimui, nes niekas neįrodė tokio sprendimo reikalingumo. Anot A. Vaicekausko, pasiekti norimą rezultatą galima ir tinkamai parinkus vadovus. R. Zablackienė naujos įstaigos steigime įžvelgė norą į dar vieną kėdę pasodinti savo žmogų, nors ir kritikavo dabartinį už arenos veiklą atsakingą asmenį. Juozas Krikštolaitis siūlė skelbti konkursą ir areną išnuomoti operatoriui. Algirdas Kederys replikavo, jog būtina steigti atskirą įstaigą, nes ir taip jau praėjo metai, o norimų tikslų net nebuvo bandoma pasiekti, be to, naujai komandai reikia sudaryti sąlygas užsidirbti, o nesėdėti kaip iki šiol savivaldybės biudžeto kišenėje.

13 Tarybos narių pasisakė už naujos įstaigos steigimą. Taryba nustatė „Prienų sporto ir pramogų arenai“ 4,5 etato darbuotojų skaičių. 3,5 etato buvo sumažintas leistinas darbuotojų skaičius Prienų KKSC.

Taryba pritarė Kaimo reikalų komiteto pasiūlymui kitais metais nedidinti žemės mokesčio tarifo už žemės ūkio paskirties žemę (1,5 proc.), bet už nenaudojamus plotus žemės savininkai turės mokėti 3 proc. žemės mokesčio tarifą.

Veiveriuose bus įsteigtas Vaikų dienos centras

Taryba pritarė investiciniam projektui steigti Veiveriuose Vaikų dienos centrą. Nors A. Vaicekauskas siūlė pareiškėju šiame projekte įvardinti Savivaldybę, buvo nutarta, jog juo bus viena iš Veiverių bendruomenių, nes iš Socialinės ir darbo ministerijos yra galimybė gauti papildomų lėšų ne tik pastato rekonstrukcijai, bet ir paslaugos užtikrinimui.

Tarybos nariai pritarė tik Prienų miesto J. Lukšos gatvės rekonstrukcijai, nors anksčiau buvo užsimota sutvarkyti net tris gatves, bet to neleidžia padaryti lėšų trūkumas.

Tarybos nariai nepatvirtino rajono PSPC veiklos užduočių bei pareikalavo iš Savivaldybės gydytojo pateikti Tarybai PSPC ataskaitas už 2011 metus.

Po nedidelės diskusijos Taryba nutarė už 5000 Lt išpirkti iš vienos Veiverių bendruomenės vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, kurių įrengimas kainavo apie 900 000 Lt.

Opozicija prašė apsvarstyti A. Marcinkevičiaus ir E. Visocko veiksmus

Posėdžio pabaigoje opozicijos lyderė R. Zablackienė pasiūlė valdančiai koalicijai apsvarstyti administracijos direktoriaus A. Marcinkevičiaus veiksmus, skiriant Balbieriškio seniūnui 4150 Lt pašalpą bei suteikiant jam aukštesnę valstybės tarnautojo kategoriją. R. Zablackienė klausė, ar toks administracijos direktoriaus dosnumas taikomas visiems darbuotojams, ar tik išskirtinai Balbieriškio seniūnui?

Opozicijos lyderė taip pat paprašė administracijos atlikti tyrimą dėl Egidijaus Visocko savivalės dirbant Prienų KKSC direktoriaus pavaduotoju, nes esą E. Visocko darbo grafikas Prienų KKSC neatlaiko jokios kritikos – dar turėdamas 15,67 val. darbo krūvį „Žiburio“ gimnazijoje, jis pagal grafiką dirbdavo Centre iki 22 val., nors tuo pačiu laiku nuomojo sporto salę „Ąžuolo“ progimnazijoje ir vedė užsiėmimus klubo nariams, o grafikas nebuvo patvirtintas Prienų KKSC direktoriaus įsakymu. Opozicijos lyderė paprašė ne tik nustatyti pažeidimus, bet ir įvertinti galimai Prienų KKSC padarytą žalą.

Po R. Zablackienės pasisakymo E. Visockas paskelbė pasitraukęs iš Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko posto.

 

Taip pat skaitykite