Taryba plečia mokėtojų už atliekų tvarkymą bazę

savivaldybe2Gegužės 29 d. Prienų rajono savivaldybės Taryba eiliniame posėdyje apsvarstė 21 klausimą.
Pirmiausiai Tarybos nariai pritarė bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei nusprendė Pakuonio pagrindinėje mokykloje įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę. Pasak Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko, kuris atsakė į opozicijos klausimus, grupė steigiama, kad rajone būtų išlaikyti ikimokyklinukai ir užtikrintas ateinančių į pirmąją klasę vaikų skaičių (grupėje bus 16 vaikų).
Pirmoji diskusija įsiplieskė, kai buvo pradėtas svarstyti klausimas dėl atliekų turėtojų apmokestinimo. Pateiktame sprendime pasiūlyta praplėsti mokėtojų už atliekų tvarkymą bazę, įtraukiant turgavietes ir tas kaimo turizmo sodybas, kurios verčiasi veikla, bet neturi registruotų statinių. Turgavietės mokės nuo 50 iki 150 Lt per mėnesį, priklausomai nuo dydžio, o kaimo turizmo sodybos, neturinčios registruotų statinių – 50 Lt/mėn. Tiesa, opozicijos atstovai Juozas Krikštolaitis ir Loreta Jakinevičienė tvirtino, jog sprendimas paruoštas netinkamai, nes jame trūksta pateiktų skaičių pagrindimo. Bet, nežiūrint į pastabas, projektas buvo priimtas.
Svarstant klausimą dėl dvinarės rinkliavos įtvirtinimo, buvo pabrėžta, jog nuo šio sprendimo įsigaliojimo už atliekų tvarkymą mokės visi rajono gyventojai.
Tie gyventojai, kuriems paslauga I, IV ketvirčiuose negali būti teikiama, turės taip pat mokėti, bet 50% rinkliavos sumos. 50% lengvata bus taikoma ir tiems rajono gyventojams, kurie nenaudoja turimo turto pagal paskirtį. Tiesa, jiems nuolaida bus taikoma tik vienerius metus.
Tarybos narys J. Krikštolaitis siūlė įtvirtinti 30% pastoviąją dalį, bet dauguma Tarybos narių balsavo už 50%.
Taryba taip pat patvirtino sprendimą, pagal kurį iš individualių namų buitinės atliekos bus išvežamos 2 kartus per mėnesį šiltuoju metų laiku, 1 kartą – šaltuoju.
Tarybos nariai nusprendė, jog žemės savininkai, kuriems nustatytas 0-40% nedarbingumo lygis arba jų šeimose yra senatvės pensininkai, nepilnamečiai vaikai, bus atleidžiami nuo žemės sklypo apmokestinimo, jei laikotarpio pradžioje šeimose nėra darbingų asmenų.
Tiesa, kaimo vietovėse nustatytas 1 ha ploto neapmokestinamasis žemės sklypas, ne kaimo vietovėse – 0,15 ha.
Taryboje nuspręsta, jog privatizuojamo gyvenamojo namo su ūkiniu pastatu Daukšiagirės kaime (Dvaro g. 5) pradinė kaina bus 5000 litų, o ne 3000 Lt., kaip buvo nurodyta sprendimo projekte.
Taryba sumažino dviejų privatizuojamų objektų Balbieriškyje pardavimo kainas, nes neatsirado pirkėjų. Buvusio lopšelio darželio pardavimo kaina sumažėjo iki 60000 litų, o buvusio internato pastato iki 7000 litų.
Taryba taip pat pritarė administracijos sprendimui parduoti AB „Lietuvos dujos” vidinio slėgio tinklus Vyšniūnų kaime už 34889,12 Lt (be PVM).
Tarybos narys Cezaras Pacevičius replikavo, jog kaina turėtų būti 5 kartus didesnė, bet kiti Tarybos nariai tvirtino, kad būrys pirkėjų ant slenksčio nestovi, ir reikia parduoti už siūlomą kainą, o tai vėliau išvis galima nieko negauti.
Buvo pritarta projektui įrengti Balbieriškio pagrindinėje mokykloje ir Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje apsaugos vaizdo sistemas.
Į opozicijos klausimą dėl kriterijų ir įstaigų pasirinkimo, administracijos direktorius A. Marcinkevičius atsakė, jog šios įstaigos pasirinktos todėl, kad vykdydamos kitus projektus sutaupė lėšų, o ir nusižengimų skaičius jose didesnis.
Taip pat buvo išsakyta nuomonė, jog pirmiausiai reikėtų aptverti teritorijas, o tik paskui įrengti apsaugos vaizdo sistemas, tačiau ji nesulaukė palaikymo dėl lėšų stygiaus.

Vacys Staknys

Taip pat skaitykite