Tada, prieš 39 metus, per Šv. Roko atlaidus Jiezne…

!cid_ii_140714df31227d62Jiezno parapija, kraštas, bendruomenė, kraštiečiai šį sekmadienį švenčia pačius žinomiausius, lankomiausius, turinčius istorinę tradiciją Šv. Roko atlaidus. Tai krašto gyvasties atskleidimas ir savotiškas krašto suvažiavimas. Tai vidinis apsišvarinimas, protėvių atminimo pagerbimas ir naujų gairių krašto ateičiai ieškojimas. Tai ir elementarus svečiavimasis, pasižmonėjimas.

Atlaidai švenčiami nuo 1879 metų, jie įveikė carizmo jungą, azijietišką savo išmonėmis ir draudimais sovietinę okupaciją. 1974 metais, per Šv. Roko atlaidus, Jiezno parapijiečiai galėjo įsigyti kuklų, bet tais laikais svarų parapijos atviruką, kuriame buvo pateiktos XX amžiaus parapijos klebonų nuotraukos, trumpai apibūdinta didinga Jiezno parapijos, bažnyčios istorija.

Rokas_2012_afisa_2

Šio fotografuoto, pogrindinio atviruko autorius – ilgametis ir iki šiolei parapijiečių už dvasingumą, gerumą, paprastumą, šiltą palaikymo žodį pamiltas ir neužmirštamas Jiezno parapijos (1974 – 1988) klebonas, teologas, rašytojas ir vertėjas, tremtinys Bronius Bulika (1923 – 1988). Panašius atvirukus jis yra išleidęs ir tarnystės Dievui parapijose.

Įdomu tai, kad po dviejų metų žinomas Kaišiadorių katedros kanauninkas Stanislovas Kiškis, popiežiaus garbės prelatas, rašytojas ir tremtinys, 1969 – 1971 m. buvęs Jiezno altarista, keliais spausdinimo mašinėlės egzemplioriais parašė gan išsamią ir analitinę Jiezno parapijos istoriją. Vienas šio savilaidos egzempliorių yra Kaišiadorių vyskupijoje, kitas – Vilniuje, Mokslų Akademijos Senųjų leidinių ir rankraščių skyriuje.

Iškilia dvasia, atsakingumu ir nuveiktais darbais šie parapijos dvasiniai ganytojai įveikė sovietinį prievartos ir veidmainystės marazmą, tapo mums asmenybės garbės ir savigarbos pavyzdžiu.

Vytautas Kuzmickas, Jiezno krašto žmogus, Birštono muziejaus vyr. fondų saugotojas, istorikas

Taip pat skaitykite