Svarbesni Prienų rajono savivaldybės 2023 metų balandžio mėnesio darbai

prienai_3001

Prienų r. savivaldybė kartu su partneriais iš Vilkaviškio ir Lenkijos parengė ir pateikė tęstinio Interreg projekto „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas – II“ paraišką. Konkurso rezultatai bus skelbiami vėliau.

Balandžio 12 d. Prienų r. savivaldybėje vyko susitikimas su Krašto apsaugos ministerijos atstovais, kuriame dalyvavo Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, Savivaldybės vadovai, seniūnijų, įstaigų, organizacijų atstovai. Susitikimo metu aptartas gegužės 6 d. vyksiantis valstybinio lygio NATO renginys.

Balandžio 13 d. vyko paskutinis praeitos kadencijos Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžio metu pristatytos ir patvirtintos Savivaldybės mero A. Vaicekausko ir Administracijos direktorės J. Zailskienės 2022 m. veiklos ataskaitos, svarstyti 44 klausimai.

Savivaldybė ir toliau gerina rajono infrastruktūrą. Baigti Jiezno sen. Liciškėnų k. Ilgosios g. asfaltavimo darbai, sutvarkyti šaligatviai, įrengti pėsčiųjų takai prie Skriaudžių pagrindinės mokyklos ir Veiverių KLC Skriaudžių salės. Prienuose atnaujintas takas Kovo 8-osios g. prie „Ąžuolo“ progimnazijos, sutvarkytos progimnazijos vidinio kiemo prieigos. Suremontuotas pastato, esančio Prienų g. 13  Stakliškėse, drenažas.

Prienų r. savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Inovacijų agentūra dėl projekto „Viešųjų paslaugų perdavimas NVO, socialiniam ar privačiam verslui“ įgyvendinimo.

Balandžio 17 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas į pasitarimą pakvietė Savivaldybės vadovus, Statybos ir ekonominės plėtros, Investicijų, Socialinės paramos bei Architektūros ir urbanistikos skyrių vedėjus, specialistus. Pasitarime kalbėta apie atsinaujinančių energijos išteklių  plėtrą. Šiuo metu saulės elektrinės įrengtos ant 8 savivaldybės įstaigų pastatų, planuojama jų plėtra ant dar 8 įstaigų.

Prienų r. savivaldybė, pateikusi paraišką, kartu su dar trimis Pietų Lietuvos savivaldybėmis buvo atrinkta į pirmąjį „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projekto etapą. Europos socialinio fondo agentūra bei Centrinė projektų valdymo agentūra pritarė Prienų rajono savivaldybės švietimo pažangos planui, investiciniam projektui. Patvirtinus „Tūkstantmečio mokyklų“ programos biudžeto paskirstymą po šio vertinimo, Prienų r. savivaldybei skirta visa planuota suma – 1 910 390,49 eurų (su PVM).

Balandžio mėn. Savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Prienų PSPC pastato, kuriame įsikūrusi Vaikų poliklinika ir kitos įstaigos, modernizavimo. Šiuo metu derinamas investicinis projektas.

Balandžio 19 d. pasitarime su Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos atstovais buvo kalbėta apie taršos problemas Prienų rajone. Dalintasi žinomais taršos atvejais, jų likvidavimo galimybėmis, nutarta glaudžiau bendradarbiauti su seniūnijomis, siekiant kuo greičiau identifikuoti galimus teršėjus.

Balandžio 20 d. prisiekė meras Alvydas Vaicekauskas ir 25 Tarybos nariai. Naujojoje Taryboje dirbs 6 politinių partijų atstovai: Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) – 12, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ – 5, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – 3, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos regionų partijos – po 2, Krikščionių sąjungos – 1. Tarybos nariai pritarė vicemerių Laimutės Jančiukienės ir Jūratės Zailskienės kandidatūroms. Administracijos direktoriaus pareigos patikėtos Jūratei Mickevičienei. Posėdžio metu patvirtinti Tarybos komitetai, paskirti komitetų pirmininkai ir jų pavaduotojai.

Balandžio 25 d. gyventojai, įstaigos ir įmonės sakurų parke prie Nemuno pasodino 20 naujų sodinukų. Dabar parke žydės jau beveik 90 vyšnių.

Balandžio 25 d. Savivaldybės vadovų ir seniūnų pasitarime aptarti aplinkos ir kelių priežiūros, apleistų sklypų kontrolės, pasiruošimo Prienų miesto šventei, kuri vyks gegužės 26–28 d., klausimai.

Nuotoliniu būdu vyko bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų ir sporto klubų bei asociacijų 2022 m. veiklų, finansuotų iš Prienų r. savivaldybės biudžeto, pristatymas.

Pristatytas Savivaldybės lėšomis Prienų priešgaisrinės tarnybos Jiezno padaliniui nupirktas modernus gaisrinis automobilis. Per pastaruosius ketverius metus automobiliai buvo nupirkti Veiverių, Šilavoto, Pakuonio ir Jiezno komandoms.

Balandžio 26 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas į pasitarimą sukvietė UAB „Prienų vandenys“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir UAB „Prienų butų ūkis“ vadovus. Buvo apžvelgta įstaigų veikla, svarbiausi darbai ir artimiausi planai.

Balandžio 28 d. Švietimo ir sporto skyrius organizavo mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui pasitarimą, kuriame kartu su Savivaldybės meru A. Vaicekausku buvo aptartos švietimo įstaigų maitinimo problemos, policijos ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo galimybės dėl nepilnamečių asmenų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir platinimo kontrolės.

Švietimo ir sporto skyrius kartu su rajono mokyklomis kokybiškai įgyvendino laimėtą „Erasmus+“ programos projektą „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“. Švietimo mainų paramos fondas šio projekto galutinei ataskaitai skyrė maksimalų įvertinimą – 100 balų.

Balandžio mėn. Savivaldybė pradėjo vykdyti projektą „Prienų rajono Stakliškių seniūnijos melioracijos sistemų rekonstravimas“. Darbai planuojami Užuguosčio, Juodupio, Mockonių, Noreikiškių kaimuose.

Žemės ūkio skyrius rinko paraiškas dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams. Rajone paramą gaus 89 proc. pieno gamintojų.

Taip pat skaitykite