Susitikimas ŠMM „Produktyviojo mokymosi įgyvendinimas. Teorinių įžvalgų ir praktinių pavyzdžių dermė“

New Image

2015 m.birželio 25 d. įsakymu švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašą ir sąrašą mokyklų, kurios juo vadovausis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metais.

Siekdama mažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir pagrindinio ugdymo programos nebaigusių mokinių skaičių ir vadovaudamasi 2015–2016 ir 2016–2017 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė pritarė produktyviojo mokymosi diegimui Jonavos jaunimo mokykloje, Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje – daugiafunkciame centre, Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Ukmergės r. Siesikų gimnazijoje, Ukmergės Užupio pagrindinėje ir Telšių suaugusiųjų mokykloje. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 6 naujose mokyklose duris atvėrė produktyviojo mokymosi klasės.

PM 2

Balandžio 4 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje ministrė susitiko su šių mokyklų komandomis aptarti Produktyviojo mokymo diegimo sėkmių ir problemų. Į susitikimą ministerijoje vyko ne tik mokyklos atstovai – direktorė I. Balčiukynienė, direktorės pavaduotoja D. Skučienė, PM mokytojos E. Ramanauskienė ir L. Paplauskienė, psichologė V. Bendinskienė, bet ir praktinių mokymosi vietų vadovai – VŠĮ „Meninė drožyba“ direktorius A. Sakalauskas ir jo pavaduotoja Z. Kuzminskienė, individualios įmonės „Gėlės“ savininkė R. Bekešienė. Labai džiugu, kad neabejingi ugdymo naujovėms Prienų rajono savivaldybės nariai. Prienų komandą į susitikimą su ministre lydėjo administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė ir Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė L. Jančiukienė. Mūsų rajono komanda turėjo pristatyti patirtį apie   praktinių mokymosi vietų paiešką, bendradarbiavimą su mentoriais, mokinių pasirinkimus ir sėkmes.

PM 4

Kalbėjo mokyklos direktorė I. Balčiukynienė, pranešimą skaitė PM mokytoja E. Ramanauskienė. Diskusijoje apie PM perspektyvas aktyviai dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė ir Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė L. Jančiukienė. Esu įsitikinusi, kad susitikimas buvo naudingas visiems, nes Produktyvusis mokymasis tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis – prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių. Juo labiau, kad mūsų mokyklos Vizija – šiuolaikinė ir moderni mokykla, ugdanti skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikus, sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę, mokanti gyventi ir veikti besikeičiančiame pasaulyje, o Misija – glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, pagalbos specialistams, tėvams, mokiniams ir visuomenei teikti įvairias švietimo paslaugas, į mokinių poreikius ir gebėjimus orientuotą priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                           Dalia Skučienė

Taip pat skaitykite