Seniūno ataskaitai – didelis gyventojų dėmesys

Kovo 5-ąją Jiezno seniūnijos gyventojai išklausė seniūno Algio Bartusevičiaus ataskaitą už 2011-uosius metus, turėjo galimybę rūpimus klausimus pateikti tiek jam, tiek į susirinkimą atvykusiems rajono valdžios atstovams, gausiam Tarybos narių būreliui. Seniūno veiklai svečiai priekaištų neturėjo, keletą esminių pastabų pateikė tik Vytautas Kamblevičius, pasigilinęs į Jiezno krašto gyvenimą ir problemas iš arčiau. Jo manymu, seniūnijoje, lyginant su kitomis rajono vietovėmis, per mažai įsisavinta ES struktūrinių fondų lėšų, trūksta ūkiško požiūrio į atliekų surinkimą – prie miesto kapinių pastatyta 17 konteinerių, iš jų tik keli užpildomi, bet mokama už visus. Be to, V. Kamblevičiaus įsitikinimu, turėtų būti daroma viskas, kad seniūnijos žinion pereitų buvęs internatinės mokyklos pastatas, kuriame galėtų įsikurti ir seniūnijos administracija, ir kultūros darbuotojai. Šie Tarybos nario žodžiai buvo sutikti karštais plojimais, mat, pasak seniūno A. Bartusevičiaus, ši idėja jau seniai bręsta jiezniečių mintyse, o neseniai dėl to buvo kreiptasi ir į rajono valdžią.

Susirinkime dalyvavę seniūnijos gyventojai turėjo nemžai klausimų savo veiklą pristačiusiam seniūnui. Daugiausiai rūpesčių žmonėms kelia po žiemos atsiskleidžiančios problemos keliuose, gatvėse, domėtasi,  kada ir kaip bus remontuojami žvyrkeliai, asfaltuojamos gatvės, kada atsiras gatvių pavadinimų lentelės. Į šiuos klausimus atsakymas buvo toks pats – kai tik bus skirta lėšų, numatyti darbai bus vykdomi neatidėliojant, tačiau, žinant dabartinę ekonominę rajono ir šalies situaciją, teks apsišarvuoti kantrybe. A. Bartusevičius užtikrino, jog žvyrkeliai ir gatvės bus tvarkomi, stengiantis išsiversti su turimomis lėšomis ir pajėgumais, ta pati padėtis yra ir bus su gatvių apšvietimu. Neįgaliųjų pageidavimas turėti seniūnijos pastate patalpą skalbyklai – gana realus ir įgyvendinamas, tereikia sutvarkyti būtinus formalumus, tą pažadėjo ir seniūnas, ir administarcijos direktrorius Algis Marcinkevičius. Tiesa, meras Vytas Bujanauskas šiek tiek karštokai reagavo į pagyvenusio jiezniečio siūlymą išsimaudyti tvenkinyje šalia pagrindinės miesto vandenvietės, tačiau žmogus tokiu būdu norėjo atkreipti dėmesį į prastą ekologinę šios vietos būklę.

Situaciją rajone ir Jiezno seniūnijoje apžvelgė ir Prienų PK Prevencijos poskyrio viršininkas Kęstutis Loda, pažymėjęs, jog pastaruosius ketverius metus nusikalstamumas rajone, deja, auga, nors policijos pareigūnai, nežiūrint nuolat vykstančių reformų ir biudžeto mažinimų, dirba kiek galėdami geriau. Jieznas šioje statistikoje užima neitin garbingą antrąją vietą, lyginant su kitomis rajono seniūnijomis, nors, kaip užtikrino seniūnas A. Bartusevičius, padėtis žymiai pagerėjo pradėjus dirbti laikinai tyrėjo pareigas Jiezne einančiam pareigūnui Audriui Čepkauskui. Vis dėlto, anot K. Lodos, nusikaltimų dar labiau sumažėtų, o juos ištirti būtų daug lengviau, jei policijos pareigūnams daug aktyviau pagalbą ir informaciją teiktų patys gyventojai, suinteresuoti savo pačių ir kaimynų saugumu.

Po susirinkimo sausakimša Jiezno KLC salė taip ir neištuštėjo – aktualų šiandienai spektaklį jiezniečiams ir jų svečiams parodė saviveiklininkai, jau spėję užkariauti žiūrovų simpatijas ankstesniais savo kūrybiniais darbais.

Taip pat skaitykite