Seimo kontrolieriui atlikus tyrimą, Prienų rajono savivaldybės administracija ėmėsi tvarkyti gatvių duobes

Pranešimas spaudai

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys ištyrė Prienų rajono Išlaužo kaimo gyventojų skundą, kuriuo atkreiptas dėmesys į Prienų rajono savivaldybės administracijos pareigą ieškoti galimybių minimaliems gatvės remonto darbams atlikti.

Į Seimo kontrolierių kreipėsi Prienų rajono savivaldybės Išlaužo kaimo gyventojai su prašymu padėti išspręsti pareigūnų neveikimo klausimus dėl Išlaužo kaimo Liepų gatvės remonto ir priežiūros.

Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad Išlaužo kaimo gyventojai dėl gatvės remonto darbų į seniūniją kreipėsi dar 2013 metais, tačiau Prienų rajono savivaldybė iki Seimo kontrolieriaus tyrimo pradžios neatliko Liepų gatvės teisinės registracijos, nors ši gatvė ir buvo įtraukta į Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad Liepų gatvės techninė būklė galimai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, o viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų – savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir taisymas, saugaus eismo organizavimas.

„Savivaldybė turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti galimybę Liepų gatvės gyventojams bei kitiems asmenims saugiau važiuoti Liepų gatve“ – pažymi išvadoje Seimo kontrolieriaus R. Šukys.

Išanalizavusi Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, Prienų rajono savivaldybė administracija informavo Seimo kontrolierių, kad Liepų gatvės duobės buvo užpiltos frezuotu asfaltu, o rudenį Išlaužo seniūnas yra numatęs pakartotinai užlyginti atsiradusias duobes gatvėje.

Prienų rajono savivaldybės administracija taip pat informavo Seimo kontrolierių, kad Išlaužo kaimo Liepų gatvės rekonstrukciją planuojama atlikti kitais metais gavus reikiamų lėšų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos.

Prienų rajono savivaldybės Išlaužo kaimo gyventojai pakartotinai kreipėsi į Seimo kontrolierių R. Šukį išreikšdami padėką jam ir informuodami jį apie tai, kad kaimo gyventojai buvo supažindinti su gatvės rekonstrukcijos projektu, atliekamais ir planuojamais atlikti gatvės remonto darbais.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Taip pat skaitykite