Rajono pedagogai mokslo metus pradėjo konferencija

 

Rugpjūčio 28 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Švietimo skyriaus organizuota Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovų ir pedagogų konferencija „2015–2016 mokslo metus pasitinkant: galimybės mokymo(si) sėkmei“. Renginyje dalyvavo visų rajono švietimo įstaigų atstovai – daugiau kaip 200 švietimo darbuotojų, savo atliekamus kūrinius jiems dovanojo Prienų meno ir Jiezno muzikos mokyklų mokiniai.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, sveikindamas konferencijos dalyvius su artėjančiais mokslo metais, ne tik akcentavo mokinio ir mokytojo vaidmens ugdymo procese svarbą, bet pabrėžė ir steigėjo, mokinių tėvų, mokyklos bendruomenės pareigas ir atsakomybę. Administracijos direktorius Egidijus Visockas kvietė visų pirma ugdyti mokinių vertybines nuostatas, o Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkė Loreta Jakinevičienė mokytojams linkėjo kūrybiškumo.

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė konferencijos dalyviams pristatė pranešimą „Mokyklos ir mokytojo laisvė ir atsakomybė ugdymo paradigmų kaitos kontekste“. Lektorė aptarė šiandienos švietimo aktualijas: ugdymo turinio kaitos būtinybę įgyvendinant Valstybinę švietimo 2013–2022 m. strategiją, išorines ir vidines sąlygos šiai kaitai, galimybes įtraukti mokinius į aktyvų ir sąmoningą mokymąsi, ugdymo turinio parinkimą ir pritaikymą skirtingiems mokiniams. Daug dėmesio skirta mokytojo vaidmens svarbai ugdymo turinio įgyvendinimo ir atnaujinimo procese.

Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pristatė 2015–2016 m. m. Prienų rajono savivaldybės švietimo veiklos prioritetus. Jis atkreipė renginio dalyvių dėmesį į statistinius duomenis, patvirtinančius sulėtėjusį mokinių skaičiaus mažėjimą, pasidžiaugė prieniškių apdairumu renkantis ilgalaikį Prienų švietimo prioritetą – ugdymo kokybės gerinimą tobulinant ugdymo(si) procesą. Vedėjo R. Zailsko teigimu, tai galima pasiekti gerinant pamokos, kaip pagrindinės mokymosi organizavimo formos, kokybę ir didinant pamokos veiksmingumą.

2015–2016 mokslo metai prasidėjo kvietimu bendriems prasmingiems darbams, viliantis, kad metams pasibaigus bus galima didžiuotis konkrečiais šių darbų rezultatais.

 

Prienų r. savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite