Prienuose atgimsta ir šaulių kuopa, ir Šaulių namai

Prienų šaulių namuose triūsia darbininkai – dar šiemet duris atvers atsinaujinę istoriniai rūmai, o Prienų 206-osios kuopos šauliai su naujomis jėgomis kimba į šauliškus darbus. „Niekas kitas už mus Lietuva nepasirūpins“, – įsitikinęs naujasis šaulių kuopos vadas Paulius Žiūkas.

Sutelkė jėgas šaulių veiklai

„Sukvietėme šaulius į susitikimą, surengėme pirmuosius mokymus apie šaulio ekipuotę ir lauko uniformos dėvėjimo taisykles. Gruodį numatytas pasiruošimas ginklo valdymo testui“, – pasakoja taip pat naujai pareigas pradėjęs eiti Prienų šaulių 206-osios kuopos vado pavaduotojas Lukas Malinauskas.

Šaulių Luko ir Pauliaus pažintis užsimezgė 2022-ųjų rudenį per didžiausias metuose Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-osios rinktinės pratybas „Kaišiadorių Tauras 2022“. 

„Kaskart susitikę vis pakalbėdavom, kad reikia Prienų kuopos veiklą pagyvinti. Dalyvaudami šaulių rinktinės šaudymo pratybose sutarėme, kad reikia imti ir pradėti darbus“, – pasakoja prieniškis L. Malinauskas. Iki tol priklausęs 212-ajai šaulių kuopai Kaune, vyras apsisprendė: metas jėgas sutelkti į Prienų šaulių veiklą ir tapo šio šaulių padalinio nariu. 

„Esu baigęs Birštono gimnaziją. Šiuo metu dirbu pardavimų vadybininku, techniniu konsultantu pramonės aptarnavimo įmonėje Alytuje. Kadangi gyvenu Prienuose, noriu, kad kuo daugiau Prienų ir šio krašto žmonių taptų šauliais, nes tai pati geriausia galimybė sužinoti, mokytis ir pasiruošti, kaip elgtis krizės atveju, kaip padėti sau, savo artimiesiems ir kaip stoti valstybės gynybon, jeigu kiltų karo grėsmė, – sako L. Malinauskas ir primena: – Juk ir mūsų Konstitucijoje įteisinta, kad „Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga“.

Vienija tas pats tikslas

„Esu atsakingas, aktyvus, smalsus, veiklus. Domiuosi šiuolaikinėmis technologijomis. Mėgstu skaityti knygas. Šiuo metu studijuoju, dirbu, esu ūkininkas. Man rūpi, kokia bus Lietuva, todėl tapau šauliu“, – apie save pasakoja naujasis Prienų 206-osios kuopos vadas P. Žiūkas. 

Aktyvus vyras randa laiko veikloms ir kitose visuomeninėse organizacijose, tačiau dabar yra nusiteikęs Prienuose ir Prienų krašte po šaulių vėliava suburti kuo daugiau žmonių, norinčių savo laiką skirti Tėvynės stiprinimui ir gynybai. „Prienų šaulių kuopos vizija labai aiški: pritraukti kuo daugiau aktyvių, veiklių žmonių į kuopos veiklą. Jaučiame palaikymą iš Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-osios rinktinės ir tikrai tuo džiaugiamės“, – tikina P. Žiūkas.

Anot jo, Lietuvos šaulių sąjungoje veiklos gali rasti kiekvienas pagal savo galimybes ir sugebėjimus, pagal tai, kiek turi laisvo laiko nuo tiesioginių savo darbų ir pareigų. „Vieni šauliai labiau gilinasi į karybos dalykus, tobulina šaudymo, taktikos įgūdžius ir nori dalyvauti iššūkių pilnose pratybose. Kiti kaip žuvis vandeny jaučiasi patriotiškai ugdydami jaunimą, dalydamiesi savo žiniomis apie Lietuvos istoriją. Kažkas gal puikiai moka sutvarstyti lūžusią koją ar gaivinti žmogų ištikus nelaimei ir to gali pamokyti kitus. Tie, kas daug laiko praleidžia prie kompiuterių ir gilinasi į informacines technologijas, gali prisidėti sprendžiant įvairius kibernetinio saugumo iššūkius. Reikia ir tų, kurie moka košės išvirti. Juk ir vienas iš Šaulių sąjungos įkūrėjų Vladas Putvinskis-Pūtvis yra sakęs: „ne vien ginklu Tėvyne ginti“, – primena šaulių kuopos vadas. 

Vyras neslepia: jį žavi tai, kad šauliai vieni kitus vadina broliais ir sesėmis, juos vienija tas pats tikslas – veikti Tėvynės labui. „Todėl Prienų šaulių kuopa laukia visų: mokytojų, gydytojų, verslininkų, vadybininkų ir prekybininkų, darbininkų ir kitų profesijų atstovų. Žinoma, akys krypsta ir į jaunimą – norime gausinti jaunųjų šaulių gretas, nes kuo mūsų bus daugiau, kuo vieningesni būsime, tuo mūsų valstybė bus stipresnė“, – neabejoja P. Žiūkas.

Įdomios veiklos ir stovyklos

Jaunaisiais šauliais gali tapti moksleiviai nuo 11 iki 18 metų. Užsiėmimuose jaunuoliai įgyja teorinių ir praktinių karybos, Lietuvos istorijos, lyderystės, pilietiškumo, sveikos gyvensenos žinių, dalyvauja pažintiniuose žygiuose po istorines Lietuvos vietas, įgyja praktinių gebėjimų, kaip išgyventi gamtoje, o vasarą laiką leidžia jaunųjų šaulių stovyklose. 

Šiuo metu Prienų 206-osios kuopoje veikia šeši jaunųjų šaulių būreliai. Prienų ir Ąžuolo būreliams vadovauja kuopos šaulys ir Lietuvos kariuomenės mokyklos Profesinės karo tarnybos karys vyresnysis seržantas Tomas Stankevičius.

Birštono savivaldybėje jaunųjų šaulių ugdymu rūpinasi ilgametis sporto treneris, šaulys Jonas Juozaitis, šaulio priesaiką davęs 1994 m. Skriaudžiuose jaunųjų šaulių būreliui vadovauja šaulys ir Lietuvos kariuomenės mokyklos Profesinės karo tarnybos karys vyresnysis seržantas Žydrūnas Šakočius, o Veiveriuose – Lietuvos kariuomenės viršila Mantas Butkus.

Istorijos mokytojas Sigitas Žalys yra Jiezno jaunųjų šaulių būrelio vadovas, o Išlauže šias pareigas eina Rolandas Meškauskas.

„Viliamės, kad norinčių tapti jaunaisiais šauliais atsiras ir daugiau“, – sako P. Žiūkas. 

Remontuoja šaulių namus

„Prienų kraštas pasižymėjo 1919-ųjų Nepriklausomybės kovose, čia aktyviai veikė partizanai. Džiaugiamės ir tariame ačiū mūsų Prienų šauliams veteranams, kad pavyko išsaugoti Prienų šaulių namus ir dabar, atsiradus galimybei, galime juos remontuoti, nereikia ieškoti, kur išnuomoti patalpas šauliškoms veikloms“, – sako Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-osios rinktinės vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius. 

Tiek jis, tiek Prienų šauliai tikisi, kad atsinaujinę šaulių namai, kuriuos 1938 m. pastatė šauliai ir geros valios prieniškiai, duris atvers dar šiemet. 

„Džiugu, kad tarp prieniškių šaulių pavyko atrasti aktyvius ir veržlius vadus, kurie suteikia daug vilties ir lūkesčių Prienų krašto šauliškos veiklos atgaivinimui. Rimtiems šaulių darbams tikimės dar didesnio Prienų savivaldybės administracijos palaikymo, kraštiečių aktyvumo didinant šaulių gretas, taip darant mus visus saugesniais, stipresniais ir labiau pasirengusiais išgyventi netikėtų ekstremalių situacijų atveju. Mes patys privalome saugoti savo kraštą ir kurti saugų rytojų ateities kartoms“, – įsitikinęs ats. kpt. V. Žymančius.

Tapk šauliu!

Užpildyk: https://www.sauliusajunga.lt/tapk-sauliu/

Jeigu kyla klausimų, kreipkis: 

KV Paulių Žiūką

KVP Luką Malinauską

prienusauliukuopa@gmail.com

Taip pat skaitykite