Šilumos kaina sumažėjo, ginčai dėl Jiezno stadiono ir parko tęsiasi

Spalio 27 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo 23 jos nariai, buvo apsvarstyti 38 dienotvarkės klausimai. Prieš posėdį Tarybos nariai pagerbė tragiškai žuvusio Seimo nario Juozo Palionio atminimą, o Tarybos narys Algirdas Kederys išsakė susirūpinimą Jiezno gimnazijoje pradėtu nauju renovacijos etapu, nes dar nėra baigtas ikiteisminis tyrimas dėl pirmo etapo. Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius paaiškino, kad buvo parengtas naujas techninis planas, kuriam gautas statybos leidimas, nes ankščiau paruoštam techniniam projektui statybos leidimas nebuvo išduotas. Pasak administracijos vadovo, turi būti atlikti darbai už 250 000 litų (kabinetai antrame Jiezno gimnazijos pastato aukšte).
Taryba pakeitė Kontrolės komiteto sudėtį ir patvirtino A.Gustaitį jo pirmininku. Antikorupcinei komisijai nuo šiol vadovaus Henrikas Radvilavičius, o Administracinių ginčų – Audrius Narvydas.
Nagrinėjant klausimą dėl Išlaužo pagrindinės mokyklos renovacijos projekto, kuriam buvo pritarta, įvyko susižodžiavimas tarp Tarybos narių A.Vaicekausko ir A. Kederio, kurio esmė – nepakeisti Pieštuvėnų ikimokyklinio skyriaus ir bibliotekos langai pagal langų keitimo programą. Primename, jog langų keitimo programa buvo vykdoma, kai savivaldybei vadovavo būtent A. Vaicekauskas.

Jiezno vaikų globos namai gavo pritarimą pirkti lengvąjį automobilį, nes du iš trijų esamų netinkami naudoti.

Užuguosčio bendruomenė galės naudotis sporto sale buvusioje mokykloje, nes tokiam jos prašymui pritarė Taryba.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras gavo Tarybos narių pritarimą skelbti konkursą patalpoms maitinimo įstaigai įrengti.
Svarstydami klausimą dėl centralizuotai teikiamos šilumos kainų dedamųjų, „Prienų energijai“ Tarybos nariai didelių pastabų neturėjo, nes Kainų ir energetikos kontrolės komisija jau buvo patvirtinusi šilumą teikiančiai bendrovei naujos šilumos kainų dedamąsias, kurios, netgi įvertinus dujų pabrangimą, sumažėjo iki 31,67 ct/kWh be PVM.
Taryba taip pat patvirtino AB„Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias, ir šios bendrovės šilumos kaina vartotojams sieks 34,1 ct/kWh be PVM. Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitetas pasiūlė Jiezno gyventojams skirtumą tarp UAB „Prienų energija“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ kainų dengti iš biudžeto. Tarybai patvirtinus kompensacijas,  Jiezno gyventojai mokės tokio pat tarifo kainą kaip ir prieniškiai.

Sodų bendrijų gyventojai, kurie nėra įregistravę namų valdas registre, bet valdo sklypus, turės mokėti 20 Lt metinę rinkliavą (už balandžio-spalio mėnesius), o tie, kurie turi ir namelius – po 40 Lt. Sodų bendrijų gyventojai, kurių namų valdos yra įregistruotos registre, mokės po 16 Lt/mėn., jei jų namo ar namelio plotas turi 100 m² arba daugiau. Jei plotas mažesnis – tai ir mokestis bus atitinkamai mažesnis (pvz. 50 m² – 8 Lt).

Daugiausiai diskusijų įsiplieskė svarstant klausimą dėl Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo ir „Dėl žemės sklypo prie Sodo gatvės Jiezno mieste detaliojo plano rengimo“.

Pristatant Prienų miesto šilumos ūkio specialųjį planą, Tarybos narys A. Vaicekauskas paprašė plano rengėjus patikslinti, ar į specialųjį planą yra įtrauktas ir sklypas, kuriame UAB „Mačiūnai“ ruošiasi statyti biokatilinę. Ir nors buvo gautas aiškus atsakymas, jog ne, Tarybos nariai nenutraukė diskusijos. Tarybos narys A. Gustaitis replikavo, jog tame sklype buvo katilinė ir yra trasos, todėl dėl visiško aiškumo sprendimo projektą reikia atidėti. Tarybos narys H. Radvilavičius patikslino, jog išorinių tinklų šalia minėto sklypo nėra. Tarybos narys J. Krikštolaitis įžvelgė korupcijos apraiškas, o A. Kederys pasiūlė antikorupcinei komisijai išsiaiškinti situaciją.

Tarybos narys C. Pacevičius įžvelgė Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos D. Joneliūnienės  veiksmuose nekorektiškumą, kuris leido UAB „Mačiūnai“ sklype pakeisti žemės paskirtį. Administracijos darbuotoja teigė, jog viską padarė pagal įstatymus. Visgi specialusis Prienų miesto šilumos planas buvo patvirtintas.

Buvo patvirtintas ir centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros planas.

Jiezno gyventoja G. Jagminienė, kuri su savivaldybe turi teisminius ginčus dėl 6,73 ha sklypo šalia Sodo gatvės, Jiezne, prašė Tarybos narių leisti grąžinti jai jos tėvams ir seneliams priklausiusį žemės sklypą. Dar 2003 m. Taryba buvo priėmusi sprendimą negrąžinti šio žemės sklypo savininkams, nes jis reikalingas visuomeniniams poreikiams. Šiuo metu sklype įrengtas stadionas, kuriuo futbolininkai negali naudotis, parkas. Sklypas driekiasi ežero pakrante. Detalusis planas iki šiol nebuvo parengtas, nes tam nebuvo skirta lėšų, be to, sklypas buvo įtrauktas į kultūros paveldo vertybių registrą. Dabar jau žinoma, kad į registrą įtrauktas tik parkas. Architektūros ir urbanistikos skyrius pasiūlė Tarybos nariams trijų skirtingų žemės plotų variantus, kurie liktų visuomenės poreikiams ir būtų pradėtas ruošti detalusis planas, bet Taryba nepritarė sprendimo projektui, todėl siūlomi variantai liko neišdiskutuoti.

Taip pat skaitykite

1 komentaras

  1. Aldona Padegimaitė

    Ar Jiezno gyventojai vis dar iš šiukšlių rinkimo gyvena? Kur naudojamas Jiezno apylinkės biudžetas? Kodėl nėra darbo specialistams?