Prienų rajono savivaldybės Taryboje – valdančiųjų solidarumas ir diskusijos dėl bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ veiklos, įsipareigojimų tėvams ir visuomenės poreikiams paimamos žemės

3 priedas Logotipas PNG

 

 

Vacys Staknys

Birželio 30 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo apsvarstyti 33 sprendimo projektai. Visiems jiems buvo pritarta. Tiesa, kai kurie sprendimai buvo priimti tik valdančiųjų balsais ir tai rodo, kad į ją susibūrę Tarybos nariai ir toliau laikosi susitarimų ir balsuoja tinkamai. 

Rimtesnės diskusijos įsiplieskė svarstant sprendimų projektus dėl bendrovės „Prienų šilumos tinklai“, dėl mokesčių už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo bei dėl laisvos valstybinės žemės sklypo pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams.

siluma

Svarstant klausimą dėl savivaldybės garantijos suteikimo bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ už 423 000 eurų kreditinės linijos iš banko paėmimą, Tarybos narys Audrius Narvydas savo pasisakyme konstatavo, jog situacija bendrovėje tendencingai blogėjanti ir tai, jog reikalinga paskola apyvartinių lėšų papildymui, nieko gero nežada. Laikinasis bendrovės vadovas Paulius Minajevas paaiškino, jog bendrovė turi apyvartinių lėšų, bet dėl kuro kainų svyravimo atsirado problemų, todėl būtina jas papildyti, kad nesitrukdytų veiklos. Meras Alvydas Vaicekauskas paprašė situacijos nedramatizuoti ir teigė, jog yra daug priežasčių, kurios privedė prie tokios situacijos. Bet reikia priimti sprendimus, kurie pakeis viską į gerąją pusę. P. Minajevas negalėjo atsakyti į Tarybos nario Arūno Vaidogo klausimą apie kainų didėjimą gyventojams, nes, anot jo, sprendžiamos dabartinės problemos, o ateities kainas sudėtinga prognozuoti. Meras A. Vaicekauskas priminė, jog Prienų rajone šilumos kaina vidutiniška, o vasarą trūksta pajamų iš veiklos, todėl priimti sprendimą dėl paskolos būtina.

19 Tarybos narių pritarė sprendimo projektui. 

Buvo pritarta ir kitam investiciniam bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ projektui – kondensacinio ekonomaizerio įsigijimui. Šiam projektui įgyvendinti bendrovė taip pat ims paskolą. 18 Tarybos narių pritarė šiam sprendimui. 

Tarybos narys A. Narvydas taip pat teiravosi, kodėl savivaldybė neieško vieno milijono eurų, kuris pradingo perimant turtą iš privataus operatoriaus. Meras A. Vaicekauskas atsakė, jog nėra perspektyvos jį surasti.  

Tvirtinant mokesčių už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašą keli Tarybos nariai išsakė poziciją, jog reikia iš tvarkos pašalinti reikalavimą tėvams teikti duomenis apie vaikų dalyvavimą ir laimėjimus konkursuose ir varžybose, nes tokią informaciją privalo turėti įstaigų administracijos. Deja, šį pasiūlymą valdantieji (13) ignoravo, nes, jų manymu, įstaigų administracijos ne visada žino, kokiuose konkursuose ir varžybose dalyvauja jų būrelius lankantys vaikai.  Tai keista pozicija, nes tvarkoje turėtų būti įvardinti konkretūs konkursai ir varžybos, kuriuose pasiekti rezultatai gali tapti priežastimi atleisti nuo mokesčių. 

Kai kurie Tarybos nariai suabejojo, ar būtina visuomenės poreikiams imti laisvos valstybinės žemės sklypą, kurio prašo Šilavoto Davatkyno bendruomenė, nes, anot jų,  įvairioms veikloms vykdyti galima naudotis laisvomis erdvėmis ir patalpomis buvusioje Šilavoto pagrindinėje mokykloje. Geriau laisvos valstybinės žemės sklypus duoti tiems, kam negrąžinta žemė. 

Pasak oponentų, bendruomenės – tai dar ne visa visuomenė. Visgi, 17 Tarybos narių nutarė, jog Šilavoto Davatkyno bendruomenės prašymas turi būti patenkintas. 

Tarybos narys  Arūnas Vaidogas pareiškė, jog socialdemokratų grupės pirmininkas Jiezno kolonijų kaime renka parašus dėl centralizuotų nuotekų įrengimo. Šiame kaime, anot Tarybos nario, 40–50 % gyventojų jau yra įsirengę individualius nuotekų valymo įrenginius, todėl tokie valdančiųjų partijos atstovo veiksmai glumina. Meras A. Vaicekauskas teigė, jog jis nesupranta šios pavienės iniciatyvos, nes yra patvirtintas specialus vandentvarkos planas, pagal kurį ir vykdomi projektai. 

Tarybos narė Rima Zablackienė klausė, ar yra postūmių su pėsčiųjų taku Pakuonyje. Buvo pranešta, jog Kelių direkcija neatsako į pasiūlymus net dėl prisidėjimo. Kalbama, jog tik dabar ruošiama tvarka dėl galimybių savivaldai prisidėti prie Kelių direkcijos projektų. 

Prienų rajono savivaldybės Taryba patikslino sprendimo projektus dėl buvusio DOSAAF turto perdavimo KAASK ir Prienų aeroklubui valdyti panaudos teisėmis. Abiem klubams padalintas angaras. 

Taip pat leista Jiezno paramos šeimai centrui ir Balbieriškio PSPC įsigyti automobilius. Balbieriškio PSPC panoro elektra varomo automobilio.

Taip pat skaitykite

2 komentarai

  1. Tomas

    Vaidogas nepatenkintas kad miesto kanalizacija bus Jiezne nes pats prekiauja kanalizacijos surinkimo ir valymo irenginiais?Keista.Idomu kodel?

    ARŪNVILKASA MB

  2. Nuomonė

    Kai šildymo kainos krito buvo „Savivaldybės nuopelnas“. Kieno bus nuopelnas kai kainos kils? Rinkėjai neapsirikit, tai bus tos pačios valdančiosios daugumos nuopelnas. Šilumos kainas visais laikais kėlė ekonomiškai nepagrįstas investavimas.