Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre startavo naujas projektas

img_0312_400_01Nuo vasario mėn. 17 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre įgyvendinamas projektas ,,Pienės pūkas“ pagal vaikų dienos centrų plėtros savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms, programą.

Vaikų dienos centrą lanko 50 vaikų iš Prienų m., Ašmintos, Pakuonio ir Balbieriškio seniūnijų. Prieniečiai į centrą renkasi darbo dienomis nuo 13 val., atokiau gyvenantys vaikai atsivežami vieną kartą per savaitę. Su centro lankytojais dirba socialinė darbuotoja Živilė Simanavičienė, užimtumo specialistės Inga Butkutė-Kimbirauskienė, Emilija Petrauskaitė, Lijana  Sarnickienė, socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis Danguolė Juodsnukienė, Irena Danilevičienė ir Birutė Songailienė, talkina savanoriai. Centrą lankantiems vaikams teikiama pagalba pamokų ruošos metu, maitinimas, laisvalaikio užimtumas (keramikos, dailės, floristikos,  sporto, biblioterapijos, kompiuterinio raštingumo ir kt.), socialinių (bendravimo, konfliktų sprendimo, taisyklių laikymosi ir kt.), buitinių įgūdžių (maisto gaminimo, namų ruošos darbų praktikumai, darbo terapija) ugdymas, elgesio korekcija, įgyvendinima prevencinė programa ,,Linas“.

Ateityje, pasitelkus socialinius partnerius, didelis dėmesys bus skiriamas vaikų  sveikatinimui – laisvalaikio užduotys ir žaidimai bus parenkami atsižvelgiant ne tik į vaikų amžių, fizines galimybes, poreikius, interesus, bet ir sveikatą stiprinančius veiksnius. Sportiniai žaidimai ir varžybos, dziudo užsiėmimai, viktorinos bus organizuojamos tarp visų Prienų rajono seniūnijų vaikų komandų, juos atsivežant į centrą. Vasaros atostogų metu vaikai lankysis sporto parkuose, keliaus dviračiais, džiaugsis vandens pramogomis, o visus savo įspūdžius perteiks meninės raiškos priemonėmis.

Tikimės, kad įgyvendinus šį projektą sumažės socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo, šeimų laisvalaikis taps įdomesnis ir kūrybingesnis, veikla vaikus atitrauks nuo neigiamos aplinkos įtakos, sustiprės šeimų tarpusavio ryšiai. Vykdomas projektas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams padės spręsti, šalinti jų buitinio ir psichologinio diskomforto priežastis bei pasekmes. Individualių ir grupinių psichologinių mokymų pagalba didės projekto dalyvių savimonė ir savivertė, stiprės solidarumas tarp vaikų ir suaugusiųjų, augs savęs vertinimo, saugumo koeficientas, projekto dalyviai išmoks suvokti socialinius procesus ir situacijas. Įgyvendinus šį projektą padidės vaikų atsparumas neigiamai gatvės įtakai, vaikai turės saugią aplinką centre ir saugesnę namuose, jie bus įtraukti į įdomią ir turiningą veiklą, geriau mokysis ir lankys mokyklą, bus pamaitinti, gaus reikalingą materialinę pagalbą, išmoks kultūringai bendrauti, padėti vieni kitiems. Tikimės, kad pagerės situacija šeimose, nes projekto metu tėvai bus įtraukiami į bendras su savo vaikais veiklas. Vaikų tėvams bus organizuojamos paskaitos, diskusijos, individualios konsultacijos, šeimos bus lankomos namuose, tėvai bus įtraukiami į sportinių varžybų, kalendorinių švenčių, išvykų organizavimą, Praktinių užsiėmimų metu bus ugdomi tėvų savarankiškumo įgūdžiai, suteikiama žinių vaikų priežiūros klausimais, centro kiemelyje įsirengs daržą, kuriame augins ir prižiūrės daržoves. Jie bus skatinami labiau pasirūpinti šeima, daugiau dėmesio skirti vaikų reikmėms, išmokti išgirsti, matyti ir suprasti savo vaikus, domėtis jų veikla.

,,Pienės pūkas“ dar tik įsibėgėja, tačiau tikimės, kad iki gruodžio 31 d., šio projekto finansavimo pabaigos, pavyks įgyvendinti numatytus tikslus ir jis taps tęstiniu.

 

Projekto vadovė Eugenija Sargevičienė

Taip pat skaitykite