PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAVAITĖ (2011.09.01 – 04)

•    Rugsėjo 1 d. po reorganizacijos pradėjo dirbti du nauji rajono savivaldybės administracijos skyriai – Švietimo ir Kultūros, sporto ir jaunimo. Švietimo skyriaus vedėju lieka dirbti buvęs bendro skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriui laikinai vadovaus buvusi Bendro skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė.
•    Aptarti rajono kultūrinio gyvenimo gairių, įvykus šiai reorganizacijai, buvo susirinkę rajono kultūros ir laisvalaikio centrų vadovai. Savivaldybės vadovai supažindino juos su planuojamais pokyčiais šioje srityje, pasidžiaugė, kad kultūrinis gyvenimas rajone labai suaktyvėjęs, aptarė sritis, kuriose dar yra neišnaudoto potencialo. Neišvengta pokalbio probleminiais aspektais, bet tiek savivaldybės, tiek centrų vadovai išsakė viltį toliau dirbti sistemingai ir siekti maksimalių rezultatų.
•    Rajono savivaldybės vadovai organizavo spaudos konferenciją, kurios metu vietos žiniasklaidos priemonių atstovus supažindino su savivaldybėje įvykusiais ir planuojamais pokyčiais, aktualijomis, politine situacija.
•    Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną – rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas šventės proga sveikino „Revuonos“ vidurinės mokyklos, mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė – „Nemuno“ pradinės mokyklos, mero patarėjas Raimundas Markūnas – „Žiburio“ gimnazijos, administracijos direktorius Algis Marcinkevičius – Balbieriškio ir Kunigiškių pagrindinių mokyklų, jo pavaduotojas Kęstutis Palionis – Stakliškių vidurinės mokyklos bendruomenes.
•    Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (2011-08-17) sudarytos grupės (siekiant užtikrinti sklandžią 2011–2012 mokslo metų pradžią rajono švietimo įstaigose) nariai (Kęstutis Palionis, Rimvydas Zailskas, Egidijus Visockas) lankėsi Naujosios Ūtos, Kunigiškių, Balbieriškio, ,,Ąžuolo“ pagrindinėse, ,,Revuonos“ vidurinėje, „Nemuno“ pradinėje, Jaunimo ir Specialiojoje mokyklose, ,,Žiburio“ gimnazijoje.
•    Rajono savivaldybės vadovai lankėsi gydymo įstaigose. Apžiūrėti Veiverių, Jiezno, Stakliškių, Prienų pirminės sveikatos pagalbos centrai.
•    Prienų parapijos klebonas Jonas Baliūnas pakvietė savivaldybės vadovus į Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos namų pašventinimo iškilmes, kurios vyks rugsėjo 25 dieną.
•    Rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas gyventojus priima antradieniais 8–12 val. ir 17–18 val.
Prienų rajono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite