Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoju išrinktas Algis Marcinkevičius, administracijos direktoriumi – Egidijus Visockas

Balandžio 16 d. vykusiame pirmajame Prienų rajono Savivaldybės 2015-2019 metų kadencijos tarybos posėdyje buvo svarstyti keturi klausimai.

Prieš dienotvarkės paskelbimą meras A. Vaicekauskas pranešė, jog keturių partijų nariai susibūrė į valdančiąją koaliciją.
Pirmiausiai Tarybos nariai atleido iš pareigų administracijos direktorių Algį Marcinkevičių. Tiesa, tam prireikė mero dvigubo balso, nes 12 narių balsavo už atleidimą, 12 – prieš. Taip pat buvo atleista administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė (19 – už, 3 – prieš, 2 – susilaikė).

Trečiuoju klausimu meras pateikė slaptam balsavimui mero pavaduotojo Algio Marcinkevičiaus kandidatūrą. Tiesa, 12 Tarybos narių grupė pateikė į šį postą kitą kandidatę – Loretą Jakinevičienę, bet teikti mero pavaduotojo kandidatūrą prerogatyva priklauso merui, todėl A. Vaicekauskas pateikė valdančiosios koalicijos kandidatūrą.

IMGP0076
Po slapto balsavimo paaiškėjo, jog už Algio Marcinkevičiaus kandidatūrą balsavo 15 Tarybos narių, prieš -10.

Po mero pavaduotojo patvirtinimo Taryba ėmėsi administracijos direktoriaus skyrimo procedūros. Meras pasiūlė į šį postą Egidijų Visocką, kuris pranešė, jog nusišalina nuo balsavimo. Bet Taryba mero teikimu balsavo dėl nepritarimo E. Visocko nusišalinimui. Šiam sprendimui priimti taip pat prireikė dvigubo mero balso, nes balsai pasiskirstė po lygiai (12/12). Meras taip pat neatsižvelgė į 12 Tarybos narių prašymą teikti slaptam balsavimui ir Arūno Vaidogo kandidatūrą.
Administracijos direktorius taip pat buvo renkamas slaptu balsavimu.

IMGP0089
Balsai pasiskirstė taip: už balsavo 13, prieš – 12 Tarybos narių. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi išrinktas Egidijus Visockas.

Taip pat skaitykite

5 komentarai