Prienų rajono savivaldybėje vykusiame rajono valdžios ir dviejų sklandymo klubų atstovų susitikime – kategoriški pasisakymai, nuomonių įvairovė ir perspėjimai

sklandymas-kvitrinacom-nuotr-71956906

Viktoras Arbačiauskas
kvitrina.com

Rugpjūčio 18 d. Prienų rajono savivaldybės vadovai pakvietė dviejų sklandymo klubų atstovus pasikalbėti apie galimus sprendimus perduodant jiems naudoti buvusį DOSAAF turtą bei dėl konfliktinės situacijos sureguliavimo.

Meras Alvydas Vaicekauskas apgailestavo, jog turto perdavimas stringa, nes įsiplieskė konfliktas sklandymo bendruomenėje ir Savivaldybės administracija, nenorėdama padaryti teisinių klaidų perduodama turtą, priversta kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl išsiaiškinimo, ar gali būti buvęs DOSAAF turtas perduotas klubams, kurie vykdo ir komercinę veiklą, panaudos sąlygomis.

Toks mero pasisakymas sulaukė laikinojo LSSF prezidento Vlado Motūzos replikos, jog dvi rajono savivaldybės jau yra perdavusios klubams naudotis buvusi DOSAAF turtą panaudos sąlygomis. Taip pat V. Motūza priekaištavo merui, jog jis suteikė nepagrįstus lūkesčius neseniai atsiradusio klubo steigėjams dėl turto gavimo, nes turtas turi būti perduotas tam klubui, kuris užtikrina tęstinumą, o tai – KAASK.

Meras A. Vaicekauskas atsakė, jog jokių lūkesčių niekam nebuvo suteikta, bet savivaldybė turi dviejų klubų prašymus dėl buvusio DOSAAF turto panaudojimo sklandymo vystymui ir negali paveikti klubų steigimo procesų.
Savivaldybės vadovas taip pat priminė, jog turtas šiuo metu priklauso savivaldybei ir juo KAASK naudojasi tik dėl jos geranoriškumo.

„Prienų aeroklubo“ atstovas Gvidas Sabeckis nesutiko su V. Motūzos teigimu, jog naujai įsteigtas klubas neatitinka tęstinumo principo. Pasak jo, klube susibūrė tie žmonės, kurie 30 metų rūpinosi buvusiu DOSAAF turtu ir pasiryžę toliau juo rūpintis.

A. Vaicekauskas dar kartą paragino abi puses ieškoti bendro sutarimo, bet KAASK valdybos pirmininkas Darius Liaugaudas priminė, jog savivaldybė perimdama turtą buvo įsipareigojusi jį perduoti klubams, kurie yra įsikūrę Pociūnų aerodrome.

Tame sąraše „Prienų aeroklubo“ nebuvo, o jis atsirado staigiai, kai KAASK visuotiniame susirinkime buvo demokratiškai išrinkta nauja klubo valdyba.
Po tokio konstatavimo neišlaikė Vytautas Mačiulis, kurio manymu, tie rinkimai demokratija net nekvepėjo, nes juose dalyvavo ir tie nariai, kurie 5–7 metus KAASK jokios veiklos nevykdė.
Anot patyrusio sklandytojo, jei ne tokiais būdais organizuotas visuotinis susirinkimas, nereikėtų ir skilimo, ir naujo klubo steigimo.

prienai 2

D. Liaugaudas replikavo, jog būtent Vytauto Sabeckio vadovavimo metu buvo sugriauta sklandymo bendruomenė. Meras A. Vaicekauskas priminė, jog dėl susiklosčiusios situacijos atsakomybę turi prisiimti ir dabartiniai KAASK vadovai, nes būdami šalia nieko nedarė.
KAASK atstovai konstatavo, jog „Prienų aeroklubas“ gviešiasi KAASK turto, bet savivaldybės vadovas priminė, jog šiuo metu turtas perduotas Savivaldybės administracijai, o Pociūnuose gali išsitekti ir abu klubai.
Pasak mero, savivaldybei svarbu, kad aerodrome būtų vykdomos veiklos.

Savo ruožtu „Prienų aeroklubo“ atstovas Gvidas Sabeckis pasakė, jog po klubo vėliava susibūrusi sklandymo bendruomenė visiškai nepretenduoja į visą turtą ir pasisakė už įtampos sumažinimą.
KAASK atstovai priekaištavo, jog savivaldybės meras užmezgė dialogą su klubu, kuriam atstovavo tik 3 steigėjai, bet meras A. Vaicekauskas atšovė, jog KAASK vadovai neturi savęs tapatinti su klubu, o savivaldybė visuomet bendravo su minėtu klubu.

Bet V. Motūza nutarė pamokyti savivaldybės vadovą, teigiamas, jog meras suteikė lūkesčių klubui, kuris gviešiasi DOSAAF turto ir peršokęs nuo klubų reikalų pradėjo įrodinėti, jog VšĮ „Debesota“, kurios direktoriumi yra V. Sabeckis, slepia mokesčius ir jo atžvilgiu greitu laiku pasisakys teisėtvarka. Buvo užsiminta, jog meras galimai palaiko struktūrą, kuri nemoka mokesčių. A. Vaicekauskas griežtai nutraukė diskusijas apie VšĮ „Debesota“, prašydamas grįžti prie susitikimo esmės.

KAASK valdybos pirmininkas D. Liaugaudas priminė, jog 30 metų buvusį DOSAAF turtą naudojo KAASK klubo nariai, todėl, jei turtas panaudos sąlygomis bus perduotas jam, niekas nenukentės. Kitais atvejais bus žengta sklandymo sunaikinimo keliu.

Vienas ir „Prienų aeroklubo“ steigėjų Vytautas Mačiulis dar karta priminė, jog klubai tai žmonės, o konfliktas yra tarp konkrečių žmonių. Jo manymu, kol nėra teisinių išvadų dėl asmens kaltumo, neverta apie tai kalbėti.
Kalbos, jog „Prienų aeroklubas“ nevykdo veiklos pramanos, nes jau įsteigta pilotų mokykla ir pradeda savo veiklą. V.Mačiulio manymu, buvęs DOSAAF turtas turi būti paskirstytas klubams pagal poreikį būtent pilotų mokykloms, nes esamas turtas tik tam ir tinkamas.

Meras A. Vaicekauskas nutraukė diskusijas ir pasakė, jog pirmiausiai bus kreiptasi į Konkurencijos tarybą ir po jos atsakymo bus paruošti sprendimai dėl buvusio DOSAAF turto perdavimo arba išnuomavimo klubams, kurios pareiškė norą veikti Pociūnų aerodrome ir vykdyti veiklą, į kurią bus įtraukta ir rajono visuomenė.

Laikinai LSSF prezidento pareigas einantys Vladas Motūza paskelbė, jog neaiški situacija su turtu kenkia įvairų čempionatų organizavimui. Gvidas Sabeckis į tokį pasakymą sureagavo akimirksniu ir pabrėžė, kad čempionatų organizavimas bendras reikalas. Anot jo, jei KAASK negali organizuoti čempionatą, tai „Prienų aeroklubas“ tam pasiruošęs.

Iš diskusijos galima padaryti išvadas. KAASK vadovybė ir laikinai LSSF prezidento pareigas einantys Vladas Motūza mano, jog buvęs DOSAAF turtas  turi būti perduotas tik KAASK, kitu atveju prasidės teisminiai procesai. „Prienų aeroklubo“ steigėjas Vytautas Mačiulis  patikino, jog Prienų krašto sklandymo bendruomenė kalba apie geranoriškumą sprendžiant situaciją, priešingai nei KAASK atstovai, kurie vykdo susipriešinimo politiką.

Susitikimo pabaigoje meras A.Vaicekauskas dar kartą kreipėsi į abiejų klubų vadovus ieškoti susitarimo. Jo manymu, turtu turi teisę naudotis visos suinteresuotos pusės.

Taip pat skaitykite