PRANEŠIMAS SPAUDAI: Birželio 2 –oji – paskutinė diena laiku pateikti pelno mokesčio deklaracijas už 2013 metus ir sumokėti jose deklaruotą pelno mokestį

Pernai laiku deklaracijas pateikė 78 proc. mokesčių mokėtojų. Laiku nepateikusieji deklaracijų šiemet, kaip ir pernai bus paskelbti viešai VMI interneto svetainėje.

 

2013 m. gegužės 29 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, kad artėja Metinių pelno mokesčio deklaracijų (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, versija 03) pateikimo terminas. Iki birželio 2 d. Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti metines pelno mokesčio deklaracijas už 2013 metų mokestinį laikotarpį ir sumokėti jose deklaruotą pelno mokestį.

„Praėjusią savaitę per 20 tūkst., o šiomis dienomis – daugiau kaip 100 tūkst. šalies mokesčių mokėtojų, privalančių pateikti Pelno mokesčio deklaraciją už 2013 metus, sulaukė pranešimų Mano VMI savosiose paskyrose, priminimų telefonu ar e. paštu iš mokesčių administratoriaus dėl šios mokestinės prievolės vykdymo termino. Pažymime, kad mokėtojai, kurie laiku nepateiks pelno mokesčio deklaracijos ir nesumokės pelno mokesčio bus paskelbti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt Laiku nepateikusiems deklaracijų bus taikoma administracinė atsakomybė – surašomi protokolai ir skiriamos baudos. Noriu priminti, kad pernai laiku deklaracijų nepateikė 22 proc. mokesčių mokėtojų,“ – informuoja Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos. Tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, metinė pelno mokesčio deklaracija VMI turi būti pateikta iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.

Pelno nesiekiančios organizacijos (toliau – PNV), kurios nevykdė bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negavo pajamų iš tokios veiklos ar tokios pajamos buvo skirtos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti, ir gautą paramą naudojo tik pagal Labdaros paramos įstatyme nustatytą paskirtį bei iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negavo 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos, gali būti laikinai atleistos nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo.

PNV, pageidaujantys būti laikinai atleisti nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, iki birželio 2 d. privalo Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą „Laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo“. Skirtingai nei ankstesniais metais, prašymą galima pateikti Elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų paslaugų sritį Mano VMI.

Prašymas taip pat gali būti pateiktas tiesiogiai AVMI arba atsiųstas paštu.

Mokesčių administratorius primena, kad PNV, nepateikęs prašymo, privalo pateikti metinę pelno mokesčio deklaraciją kartu su metine finansine ataskaita. Be to, pažymime, kad deklaraciją arba prašymą privaloma pateikti ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, jei jie nebuvo pateikti.

VMI primena, kad informaciją apie mokesčių deklaravimą bei sumokėjimą galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt ir pasinaudojus konsultacinėje mokesčių informacijos duomenų bazėje (KMDB) sukaupta medžiaga arba paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, kurio teikiamos konsultacijos yra įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.

 

 

Taip pat skaitykite