Pradedamas prašymų gauti paramą maisto produktais priėmimas

maistas

Pradedamas prašymų gauti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo priėmimas 2016 metams.

Parama maisto produktais skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį, tai yra 153 Eur.

Parama gali būti skiriama išimties atvejais (ligos, nelaimės ir kt.), jeigu gaunamos pajamos vienam šeimos nariui didesnės nei 1,5 VRP (153 Eur) dydžio, bet neviršija 2 VRP (204 Eur) per mėnesį.

Gyventojai kartu su prašymu turi pateikti:

 1. suaugusių šeimos narių asmens dokumentus ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  2. vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us) ar asmens dokumentą (-us);
  3. pensininko, neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimą;
  4. pažymą apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos arba kreipimosi dėl paramos mėnesį gautas pajamas);
  5. pažymą apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
  6. santuokos, mirties arba ištuokos liudijimą;
  7. teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo;
  8. įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduotą pažymą apie vaikų išlaikymą.

Asmenys, gaunantys socialinę pašalpą (pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą) ir norintys gauti paramą maisto produktais, pateikia tik sutikimą.

Prašymai paramai maisto produktais gauti 2016 metais priimami visus kalendorinius metus, asmeniui atvykus į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Asmuo privalo pranešti gyvenamosios vietos seniūnijai apie materialinės padėties pasikeitimą per kalendorinius metus.

Pastaba. Gyventojai, norintys gauti paramą maisto produktais per pirmąjį 2016 metų dalijimą, prašymus privalo pateikti iki 2016 m. vasario 1 d. Asmenys, pateikę prašymus vėliau, bus įtraukti tik į antrąjį maisto produktų dalijimą.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Taip pat skaitykite