Piligriminis žygis Alytus-Pivašiūnai

100_2604

 Balandžio 23 dieną Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo piligriminiame žygyje Alytus – Pivašiūnai „PALAIMINTI GAILESTINGIEJI: JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO“ (Mt 5, 7), skirtame Jubiliejiniams Gailestingumo metams, Pasaulio jaunimo dienoms Krokuvoje ir Gyvybės dienai paminėti. Piligriminę kelionę pradėjome Alytaus Šventų Angelų Sargų bažnyčioje. Tokiame žygyje mokiniai dalyvavo pirmą kartą. Nors 35 kilometrus įveikti ne taip paprasta, pasiryžo net dešimt ketvirtokų, penki penktokai, kurie sėkmingai nuėjo visą atstumą. Aštuntokams ir devintokėms merginoms eiti buvo lengviau – jie vyresni. Savo jėgas sėkmingai išbandė biologijos mokytoja Onutė Žvaliauskienė.

Tai nebuvo paprastas turistinis žygis. Jo metu galėjome užrašyti savo intencijas, kurias palikome po kryžiumi Pivašiūnų bažnyčios kalnelyje. Eiti buvo smagu, nes visos kelionės metu giedojome giesmes, meldėmės, o kurie nenorėjo giedoti ar melstis, galėjo eiti tyloje. Sužavėjo svetingai priėmę aplinkinių kaimų tikintieji. Žygį užbaigėme šventomis Mišiomis Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Nors ir pavargę, bet namo grįžome klegėdami, pilni įspūdžių ir džiaugsmo.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos

mokytoja Roma Raškevičienė

 

Taip pat skaitykite