Pasmerkti ir atstumti

16Kai rugpjūčio pabaigoje Birštone vykusiame renginyje paprašiau aktorės Virginijos Kochanskytės papasakoti apie kelionę į Haičio sostinę Port o Prensą, akimirkai jos akys apsiblausė, tačiau ji pažadėjo pasikalbėti apie tai. Pirmieji jos ištarti žodžiai buvo „Mes gyvename Rojuje“.

Pagaliau pasisekė susisiekti ir ji papasakojo apie savo keliones, tačiau ši, kaip ji pasakė, buvo ypač skausminga. Haityje žmonės ištvėrė dvi gamtos stichijas – cunamio ir žemės drebėjimo griaunamąsias jėgas. Žmonės ten gyvena baisiomis sąlygomis, ir misijos dalyviai tegalėjo ieškoti būdų, kad jais pasitikėtų, kad nuo bado besigelbėjantys žmonės žinotų, kad Žemėje jie ne vieni, kad tūkstančiai žino jų apie jų bėdas, kad jie stengiasi jiems padėti. Pasitikėjimo misija – tai didelis ir atsakingas uždavinys, nes be pasitikėjimo niekas tavęs negerbs, neprisiglaus, nepažiūrės tikinčiu žvilgsniu. O ten, Haityje, niekas nebemoka šypsotis, nes negandos ir badas ištrynė iš žmonių veidų šypsenas. Alinantys karščiai ir skurdas, badas ir gyvenimas be pastogės, bedarbystė neleidžia jiems atsikvėpti, nubraukti netekčių ir pragariškos kančios dulkes. Pasak Virginijos, „Raudonojoje zonoje“ (užkampis, kuris retai lankomas), kur buvo gelbėjama vaiko gyvybė nuo bado ir išsekimo, ji pasijuto it matytų koncentracijos stovyklose iškankintus veidus. Nuo bado išsekusiems vaikams duodamas specialus pienelis, kad juos sustiprintų arba įgytų imunitetą, po to – riešutų sviestas, nes be tokios, rodos, smulkmeniškos pradžios vaikui davus saldainį, gali vienareikšmiškai pasiųsti jį myriop.

UNICEF būstinėje misijos iš Lietuvos dalyviai susitiko su direktoriumi, kuris išsamiai supažindino su šalies problemomis, kurių sprendime misionieriai dalyvauja, sužinojo, jog 80 % vaikų neišgyvena iki vienerių metų, o jei vaikui pavyksta ūgtelėti iki penkerių, iš jų teišgyvena tik 44 %. Liūdna statistika, nes gyvenimo realybė tragiška. Tačiau tai ne viena bėda. Įrenginėjami medicinos punktai, kad žmonės galėtų atvykti pasiskiepyti nuo 6 baisiausių infekcinių ligų. Čia pat apmokomos medicinos seserys, pribuvėjos. Stengiamasi, kad kuo daugiau žmonių pasiskiepytų ir įgautų imunitetą…

Žmonės stengiasi kalnų papėdėse statyti, o tiksliau, it kregždės lipinti namelius, kurie susigrūdę vienas prie kito, o kitų vienintelė pastogė – ant keturių kuolų pririštas plėvelės gabalas. Visur skurdas, badas ir nepriteklius. Karštis ir badas sekina ir taip lėtai judančius žmones. Aplink – rūstūs ir pikti veidai, nes gyvenimas juda it sulėtintame filme. Žmonės priversti valgyti kates ir šunis, o tai dar vienas įrodymas, kad badas ir ligos yra pati didžiausia rykštė.

Nedarbas taip pat turi didelės įtakos. Nors Haityje nuostabūs vaisiai, tačiau reikalingi ir kitokie verslai. Pigi darbo jėga jau pritraukė tekstilės pramonę, tačiau tai tik pradžia. Tačiau ir tas šviesesnis spindulėlis suteikia daugeliui didžiulius lūkesčius, kad tokių įmonių daugės. Todėl, pasak Virginijos, stebi vargstančius žmones ir galvoji, kad visų neišgelbėsi, tačiau gali padėti, atnešti viltį.

2Kai paskutinę dieną misijos dalyviai nuvyko į „Raudonąją zoną“, pasibijojo nuo automobilio nueiti tolėliau, nes bendraudami su UNICEF žmonėmis sužinojo, kokie pavojai jų tykojo. Pasak Virginijos, nuėjus šiek tiek toliau, galėjai dingti be pėdsako ir niekas tavęs neatrastų. Tačiau gerus žmones ir angelai saugo.

„Mes gyvename rojuje…“, „Pasmerkti ir atstumti…“, „Žmonijos saulėlydis…“ – taip galima būtų sudėlioti visas ne kartą pokalbyje Virginijos pasakytas frazes. Juk gyvenimas, kaip graži kelionė, ne kiekvienam skirta.

Kaip minėjo V. Kochanskytė, spalio 10 dieną vyks per TV3 šou „Už kiekvieną vaiką“, kuomet bus renkamos lėšos, skirtos Haičio vaikams. Ji labai tikisi, kad kiekvienas, paaukojęs bent 5 ar 10 litų, tikrai išgelbės ne vieną vaiką nuo mirties, nuo bado.UNICEF yra daugiausiai vaikų gyvybių išgelbėjanti organizacija pasaulyje. Tad, dirbdami kartu mes galime dar daugiau.

,,UNICEF negauna jokio finansavimo iš Jungtinių Tautų ir yra priklausomas nuo savanoriškų verslo, individų, fondų, vyriausybių dotacijų“, – pokalbio pabaigoje pridūrė V. Kochanskytė, UNICEF Geros valios ambasadorė.

Yra pasaulyje žmonių, kuriuos žino ir myli milijonai.  Kai kurie iš šių žymių žmonių pasirinko daryti viską, ką gali, kad išgelbėtų vaikų, gyvenančių skurdžiame besivystančiame pasaulyje, gyvenimus, informuodami žmoniją apie sunkią šių mažylių padėtį.

UNICEF Geros valios ambasadoriai vaidina esminį vaidmenį propaguojant UNICEF, jo vertybes, bei kaupiant lėšas ir ginant kiekvieno vaiko teises. Jie padeda mums pasiekti platesnes auditorijas, leisdami kuo daugiau žmonių sužinoti apie darbus, siekiant pagerinti ir išgelbėti labiausiai pažeidžiamų vaikų gyvenimus visame pasaulyje.

Visi UNICEF Geros valios ambasadoriai buvo pakviesti todėl, kad jau parodė savo įsipareigojimą šiai organizacijai. Jie aukoja savo laiką ir energiją, įvairiais būdais prisidėdami prie UNICEF veiklos:  lankydamiesi šalyse ar nelaimės paliestose vietovėse, kur įgyvendinami UNICEF projektai, kalbėdami spaudai apie tai, ką jie matė, ar propaguodami vaiko teises ir kaupdami lėšas. Į tolimąją Lotynų Amerikos valstybę išvykę aktorius Giedrius Savickas, UNICEF Geros valios ambasadorė aktorė Virginija Kochanskytė, TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė bei „UNICEF Lietuva“ vykdomoji direktorė Jovita Majauskaitė lankė skurdžiai gyvenančius Haičio žmones, vaikus.

Ir tai buvo brandžių, mums žinomų bei mylimų žmonių kelionė į vargo paliestą žemės kampelį, kurie mums parvežė žinią, kad suvoktume, jog būtina skausmu ne tik dalintis, bet ir stengtis pagelbėti, kad jis sumažėtų, kad vaikai augtų ne ant bado bedugnės krašto, kad išmoktų juoktis, šypsotis ir pajustų tai, kad jie yra Žemės dalis, kurią mes mylime.

Informacija, kurią turime žinoti

Iš 10 milijonų Haičio gyventojų, 7,5 mln. turi išgyventi vos už 2 dolerius per dieną. Kraštui sunku atsigauti po 2010 metais šalį nusiaubusio žemės drebėjimo ir po to sekusios choleros epidemijos. Vaikai iki 5 metų amžiaus miršta nuo infekcinių ligų ir bado. Galima būtų lengvai išvengti dviejų trečdalių šių mirčių. UNICEF jau padėjo paskiepyti 3 milijonus vaikų nuo daugelio užkrečiamųjų ligų. Vos už 2 litus (nors 0,5USD -1,2Lt) galima paskiepyti vieną vaiką. 2014 metais UNICEF siekia paskiepyti 500 000 žmonių ir 1,5 milijono vaikų aprūpinti būtina mityba. Vos už 8 litus galima užtikrinti, kad vaikas visus metus gaus pakankamai vitamino A papildų. Vaikai – tautos širdis, o padėti jiems augti sveikoje aplinkoje – bendras tikslas, kurį galime pasiekti kartu. UNICEF tiki, kad su jūsų parama galime tai pasiekti.

 

Vilija Čiapaitė

Taip pat skaitykite