Paskutiniame 2015 m. Birštono savivaldybės Tarybos posėdyje – džiugesys dėl padarytų darbų ir diskusijos dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų

Vacys Staknys

Gruodžio 22 d. Birštono savivaldybės Tarybos nariai, susirinkę į paskutinįjį 2015 metų posėdį, turėjo ką veikti, nes dienotvarkėje buvo 43 klausimai ir viena informacija.

Posėdį pradėjusi Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pasidžiaugė ne tik Tarybos narių aktyvumu ir geru darbu, bet ir 2015 metais nuveiktais darbais. O jų, anot merės, buvo nemažai: mineralinio vandens bokštas, kuriam suteiktas „Druskupio” vardas ir kurio autoriai gavo apdovanojimą už pastato inovatyvumą, „Birutės vila”, Kneipo sodas su Birutės šaltiniu, sutvarkytas Druskupio upelis bei jame plaukiantis banginukas.

Pasak merės, kurortą gražino ir privatus verslas. Šiais metais buvo atidarytos „Eglės” sanatorijos gydyklos su baseinu, duris atvėrė „Vila klasika” viešbutis Pušyno gatvėje ir t.t.

2015 metais kurortas buvo pripažintas sėkmingiausia turizmo vietove.

Po džiuginančios įžangos prasidėjo įtemptas 3 valandų darbas. Tiesa, pirmiausiai Tarybos nariai išklausė Seimo nario Andriaus Palionio padėjėjos, Tarybos narės Valės Petkevičienės pranešimą apie jo darbus Seime ir atstovavimą krašto žmonėms.

Paskui UAB „Mineraliniai vandenys ir Ko” projektuotojų atstovė pristatė Tarybai sprendimus, kaip po rekonstrukcijos atrodys buvęs kino teatras ir buvusių dirbtuvių pastatas N. Silvanavičiaus g. 1.

Pagal projektą buvusio kino teatro pastatas „paaugs” iki trijų aukštų ir galerija bus sujungtas su buvusiu „Sodros” pastatu. O avarinės būklės buvusių dirbtuvių pastatas N. Silvanavičiaus g. 1 virs kavine – baru.

Po pristatymo Taryba atidėjo abiejų pastatų veiklos pradžios terminus: kino teatrui iki 2018.01.01, o dirbtuvėms iki 2017.07.01.

Pirmuosius 22 klausimus, kuriuos pristatė Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Pranas Cvilikas, Tarybos nariai palaimino be didelių diskusijų.

Po trumpos poilsio pertraukos situacija pasikeitė. Tiesa, biudžeto korekcijos praėjo sklandžiai, bet svarstant klausimus dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų, atmosfera posėdžių salėje truputį įkaito.

Ekonomikos komitetas pasiūlė R. Bakienei sumažinti 50 % žemės mokestį už sklypus, esančius Kampiškių g. 16 ir 16A, Birštone, bet Taryba 9 balsais priėmė sprendimą mokesčio nesumažinti. Tokiu sprendimu pasipiktinęs Tarybos narys Audrius Šeržantas retoriškai klausė, kodėl galioja dvigubi standartai. Anot jo, Pakalnės gatvės sklypų savininkams, kurie nei gyvena, nei registruoti Birštone, žemės mokestis už 2014 metus buvo sumažintas 50 %, o R. Bakienei, kuri faktiškai gyvena Birštone, tik nėra deklaravusi kurorte gyvenamosios vietos, lengvata nebuvo suteikta. A. Šeržanto poziciją palaikė ir Stanislovas Martinaitis.

Diskusijas sukėlė ir verslininko Č. Daugėlos prašymas sumažinti žemės nuomos mokestį už 2015 metus. Pateiktame sprendimo projekte buvo siūloma Č. Daugėlai nemažinti mokesčio, bet Tarybos narys Juozas Aleksandravičius pasvarstė, jog pastate, kuriame yra įsikūrusi vaikų stovykla, nuo 2016 metų padidėjęs pagalvės mokestis padidins išlaidas, todėl reikėtų panašia suma sumažinti nuomos mokestį (25 %). Toks J. Aleksandravičiaus pamąstymas sulaukė daugelio Tarybos narių palaikymo.

Po diskusijų buvo prieita nuomonės, jog būtina nustatyti aiškius kriterijus dėl lengvatų suteikimo, ir jie turi galioti visiems. Tarybos narė V. Petkevičienė pasiūlė lengvatų prašytojus kviesti į posėdį. Į tai merė N. Dirginčienė replikavo, jog kiekvienas savivaldybės gyventojas gali atvykti į posėdį ir be atskiro kvietimo. Visgi buvo nutarta, jog lengvatų suteikimas bus reglamentuotas nuo 2016 metų.

Taryba patvirtino ir savivaldybės administracijos struktūros pakeitimus. Nuo 2016 metų administracijoje atsiras dar vienas skyrius – Vaiko teisių apsaugos. O Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius virs Socialinės paramos skyriumi.

Nuo šiol mokyklinius autobusiukus galės nuomoti ir kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos. Tiesa, tai liečia vaikų pavežimo atvejus.

Kaip jau tapo įprasta, Taryba priėmė sprendimą užprenumeruoti neįgaliesiems, pensinio amžiaus sulaukusiems ir socialiai remtiniems žmonėms 400 egzempliorių laikraščio „Gyvenimas” priedą „Birštono Versmės”. Tarybos narys A. Šeržantas pastabebėjo, jog toks sprendimas yra nedemokratiškas ir iškreipia konkurenciją tarp leidinių. „Gyvenimo” laikraščio redaktorė R. Šimukauskaitė replikavo, jog tai socialinis projektas, kuris neša tik nuostolius.

Taryba leido Arvydo Linkevičius ir Dariaus Diliūno šeimoms nuomoti būstus, kuriuose jie dabar gyvena, rinkos kainomis. Iki šiol tai buvo socialiniai būstai, bet abiejų šeimų pajamos viršija nustatytus metinių pajamų ir turto dydžius, todėl nuomoti būstus kaip socialinius šeimos jau nebegalėjo. Įstatymas leidžia savivaldybėms tokiais atvejais nuomoti būstus jose gyvenančioms šeimoms, bet nuomininkai turės mokėti už nuomą rinkos kainomis.

Tarybos nariai nepritarė sprendimui leisti Rimo Barišausko šeimai nuomoti socialinį būstą rinkos kainomis, nes tapo žinoma, kad užsienyje šeima valdo nekilnojamąjį turtą.

R. Barišauskas atsisakė pasiūlymo išpirkti būstą, todėl, Tarybos narių manymu, sutartis dėl socialinio būsto nuomos turi būti nutraukta.

Tarybos nariai pritarė sprendimui dalyvauti projekte „Socialinio būsto fondo plėtra Birštono savivaldybėje”. Socialinio būsto energetinės „D” klasės įsigijimui iš ES fondų savivaldybei skirta 99 734 €, savivaldybė prisidės 15 %. Planuojama įsigyti 3 butus.

Kitas Tarybos posėdis vyks vasario mėnesio pradžioje.

Taip pat skaitykite