Pakeistos papildomų nacionalinių išmokų už bulius skyrimo taisyklės

Pranešimas spaudai

Šių metų gegužės 17 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius 2012 m. skyrimo taisyklės.

Jose nauja tai, kad keičiamas specialiųjų išmokų už bulius skyrimo principas. Specialioji išmoka už bulių bus skiriama ir išmokama gyvulių laikytojui, 2012 m. valdoje deklaravusiam žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, remiantis 2010–2011 m. gautų specialiųjų išmokų už bulius skaičiaus aritmetiniu vidurkiu. Kad ir kiek bulių bus realizuota nuo 2012 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., gyvulių laikytojams bus mokamos tik atsietos nuo gamybos išmokos.

Atsietosios specialiosios išmokos dydis ir galima mokėjimo pradžia nustatoma atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, kai LR Vyriausybė patvirtina skiriamas lėšas visoms žemės ūkio sektoriuje mokamoms papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms. Laikytojams jos bus pervestos vienu kartu už 2012 metus.

Su Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius 2012 m. skyrimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

 

Taip pat skaitykite