Pagerbti geriausi Birštono savivaldybės ūkininkai

Lapkričio 27 d., penktadienį, Birštono kultūros centre surengta tradicinė Birštono savivaldybės ūkininkų šventė. Šiais metais pagerbti vietos ūkininkų atvyko ir žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė, Žemės ūkio rūmų kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė.

Šventėje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, LR Seimo narys Andrius Palionis, mero pavaduotojas Vytas Kederys, administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas, LR ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus pirmininkas Martynas Butkevičius, Birštono savivaldybės administracijos specialistai, bendruomenių atstovai.

Merės padėkos šiais metais buvo įteiktos Violetai ir Alvydui Radvilams – Birštono savivaldybėje organizuotame konkurse „Metų ūkis“ laimėjusiems I vietą;

Ričardui Liuizai – konkurse „Metų ūkis“ laimėjusiam II vietą;

Irinai Putrimienei ir Valerijui Šuvalovui – už netradicinės žemės ūkio šakos – ožkininkystės vystymą ir plėtrą, naujų technologijų taikymą, gaminant sūrius iš ožkų pieno;

Editai ir Giedriui Baranauskams – už darbštumą, ekonomiškai gyvybingo paukštininkystės ūkio išlaikymą ir modernizavimą, darbo vietų sukūrimą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje.

Žemės ūkio ministerijos padėka už sėkmingą mokslo ir ūkinės veiklos suderinimą, racionalų žemdirbystei netinkamų plotų panaudojimą ir modernaus avininkystės ūkio plėtrą apdovanotas ūkininkas Karolis Bunevičius. LR Seimo narys A. Palionis padėką įteikė jauniesiems ūkininkams Julijai ir Justinui Gradeckams – už pasirinkimą augti drauge su Gimtinės žeme, už pasiryžimą ūkininkauti tėvų ir protėvių žemėje.

Renginio metu visiems susirinkusiems gerą nuotaiką ir džiugias akimirkas dovanojo aktorės Neringa Varnelytė, Vitalija Mockevičiūtė, muzikantai – Darius Mockevičius ir Paulius Kovalenko.

 

Birštono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite