Padėka tiems, kuriems daryti gerus darbus – ne pareiga, o malonumas

Vilija Čiapaitė

Veiverių seniūnija jau ne vienerius metus mane džiugina ne tik renginių gausa, bet ir pačių gyventojų noru padėti, dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Jų nuoširdi pagalba, parama niekaip neišmatuojama. Gal dėl to, kad jie tai ima ir padaro, net negalvodami apie jokį atlygį. Padaro, užmiršta, nes kitą dieną laukia vėl nauji darbai. Visa, ką jie daro, tiesiog neįkainojama, nepasveriama! Tik iš šalies žvelgdami kiti pamato, įvertina ir dėkoja savo geradariams. 

Penktadienio vakarą Skriaudžių laisvalaikio salėn rinkosi tie, kuriems reikėjo padėkoti, paspausti ranką ir įteikti Veiverių simbolį – nominaciją pelėdą už tai, kad jie yra, už tai, kad jie, kaip akmenėlis įmestas į vandens telkinį, raibuliais dalina gerumą, taip paskatindami ir kitus taip elgtis. O gerumas, pagalba, nuoširdumas Veiverių seniūnijoje užkrečiamas!

Padėkos vakaras

Padėkos vakarą pradėjo atsinaujinusi ir gyvuojanti jau 17 metų vokalo studija „Cukraus pudra”. Tai buvo akimirka, kuomet dainavimas sujungė susirinkusius bendram tikslui – draugystei ir bendravimui, gerumui ir polėkiui dar labiau dalintis tuo, kas yra svarbu. Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas ir renginio vedėja Raminta Grėbliauskienė surėmę pečius pradėjo šventę. Raminta sakė: „Gerumas – kalba, kuria gali kalbėti nebyliai ir kurią girdi kurtieji. Didis žmogus ištiesia ranką, mažas pakiša koją…” Ir būtent seniūnas yra ašis, kurio pagalba sustabdomi “mažieji” ir skatinami imti pavyzdį iš tų, kurie neieško pagyrų, padėkų, o dirba, padeda, nusilenkia, jei reikia. 

Šį kartą Padėkos vakaras buvo visiškai kitoks, neįprastas, tačiau pilnas dėkingumo žmonėms, gyvenantiems kartu draugėje ir padedantiems.  Nuoširdumu alsuojanti salės atmosfera ir žmonių, nuo kurių sklido gerumas, Veiverių seniūnijos garsinimas, sutelpantis kiekviename, vertė bent scenoje susipažinti su žmonėmis, tai dalinančius kaip duonos rieke su kiekvienu. 

Šiais metais buvo paruošta didelė nominacijų gausa, nes padėkoti buvo kam! Taigi nominacijų įteikimas buvo pradėtas.
Kunigas Kęstutis Vosylius (Veiverių Šv. Liudviko parapija) nominaciją „Už ilgametį, nuoširdų tarnavimą bažnyčiai” skyrė Zitai Skučaitei.
Kunigas Antanas Mickevičius, visai neseniai pradėjęs tarnystę Skriaudžių Šv. Lauryno parapijoje, pasidžiaugė šio krašto žmonių nuoširdumu, pagalba vos tik jos prireikia. Išskirtinai jis su seniūnu V. Ramanausku padėkojo Daliai ir Aidui Kairaičiams ir skyrė nominaciją „Už pagalbą ir paramą Skriaudžių bažnyčiai”.
„Už iniciatyvą prasmingai įamžintą krašto istoriją perduoti ateities kartoms” nominacija buvo įteikta Virginijai Naudžiūtei, kurią įteikė Skriaudžių bendruomenė. Po įteikimo Virginija papasakojo apie nulaužto ąžuolo įprasminimą Skriaudžiuose.
Juodbūdžio kaimo bendruomenės „Draugystė“ pirmininkas Evaldas Skiečius nominaciją „Už neblėstantį entuziazmą ir aktyvią bendruomeninę bei švietėjišką veiklą” įteikė Ilonai Miklaševičienei.
Nominaciją „Už finansinę paramą ir aktyvią pagalbą kultūrinėje veikloje” Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Elena Simonavičienė įteikė Kristinai ir Vidui Pažėrams. Jų pagalba, pasak direktorės, ypač svarbi Veiverių kultūros ir kitokių renginių organizavime.
Nominacija „Už aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje veikloje” Janinai Černiauskienei, Cezarui Pacevičiui, Albinai Černiauskienei, Rimantui Sakalauskui buvo skirta nuo Veiverių seniūnijos bendruomenės centro ir bendruomenės „Veiverių kraštas“. Tai puikus būrelis žmonių, kurie savo darbais rodo pavyzdį  ne tik jaunimui, bet ir aplinkiniams. Pasak įteikiančių nominacijas bendruomenės vadovių, šių žmonių darbai patys kalba už save. 

Sporto ir sveikatingumo klubo „Veiva“ vadovė Daiva Macijauskienė nominaciją „Už bendradarbiavimą ir kartu įgyvendintas veiklas” įteikė Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorei Elenai Simonavičienei, kuri neskaičiuodama laiko jį skiria šio krašto žmonėms.
Nominaciją „Už ilgametį darbą, profesionalumą, begalinę atsakomybę ir geranorišką pagalbą kolegoms” VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Lina Kazlauskienė įteikė puikiai savo darbą išmanančiai Ramutei Lukoševičienei, kuri mylima ir gerbiama ne tik kolektyvo, bet ir besilankančių įstaigoje.

VšĮ „Veiveriečių sveikata“ direktorius Evaldas Leonavičius nominaciją „Už ilgametį ir nuoširdų darbą” įteikė Vidai Miklušienei. Direktorius pasidžiaugė, kad jų kolektyve yra žmogus, kurio balsą gali atpažinti kiekvienas skambinusysis ar atėjęs į jų įstaigą.
Bene daugiausiai plojimų sulaukė Aidutė Jurešienė, kuri, daug metų dirbdama Skriaudžių pagrindinėje mokykloje, moko vaikus, ruošia juos gyvenimui, įgyvendina įvairius projektus. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorius Ramūnas Makaveckas jai įteikė nominaciją „Už nuoširdų ir kūrybišką darbą, atsidavimą ir idėjų įgyvendinimą”.

Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas nuoširdžiai pasidžiaugė įteikdamas Jūratei Girniuvienei nominaciją „Už pagalbą ir kūrybiškumą puošiant Veiverių seniūniją”.
Beje, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas taip pat buvo pagerbtas už tai, kad niekada neatsisako patarti, padėti sprendžiant įvairius darbus, susijusius su Veiverių krašto gražinimu, projektų įgyvendinimu. 

Savo ruožtu Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis apdovanojo ir įteikė padėkas nusipelniusius pagarbos Veiverių krašto žmonėms.
Ypač šaunu, kad visai neseniai Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre pradėjęs veiklą linijinių šokių kolektyvas „DIVA DANCE“ (vad. Eglė Simanauskienė), susirinkusius pradžiugino savo pasirodymu. Tai nuostabus bendruomeninis moterų veiklos šuolis. Juk šokis ir gera muzika leidžia kiekvienai moteriai atsiriboti nuo dienos rūpesčių ir pasijusti laisvai.

Taigi salė šurmuliavo, visi džiaugėsi nuoširdžia ir šiluma dvelkiančia atmosfera. Juk buvo nominuoti ir pasveikinti tie, be kurių nuoširdžios paramos, pagalbos Veiverių krašto žmonės daug ko nepamatytų, neišgirstų, nepajustų. Toks įvertinimas – tai tarsi ištraukimas į dienos šviesą žmonių darbų, kuriuos reikia įvertinti, nors jie juos daro tiesiog šiaip, nelaukdami atlygio. Ir, manau, tokius žmones užaugino tėvai, kurie buvo tokie patys – nes jie mokė savo atžalas gerumo.
Juk daryti gerus darbus ne pareiga, o malonumas. Tereikia žinoti, jog gyvenime būtina padaryti ne tik tai, ką nori, bet ir tai, ką reikia.
Renginį vainikavo mecenato V. Rusecko dovana – Egidijaus Bavikino koncertas.

Taip pat skaitykite