Netradicinė Atminties pamoka Birštono gimnazijoje

Spalio 13 dieną Birštono gimnazijos aktų salėje įvyko netradicinė integruota istorijos, lietuvių ir anglų kalbų, muzikos ir informacinių technologijų pamoka, kurią organizavo Birštono gimnazijos tarptautinio Erasmus+ projekto „Totalitarizmas Europoje“ dalyviai. Į šią įsimintiną pamoką buvo pakviesti garbingi svečiai – senjorai, buvę tremtiniai, Sausio 13-osios įvykių liudytojai, Baltijos kelio dalyvis.

Renginį vedė mokytoja Veronika Zuzevičiūtė, kuri šiltai pristatė kiekvieną garbingą pamokos svečią. Apie patį projektą, jo tikslus, pasiektus rezultatus svečiams papasakojo anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Birutė Sinkevičienė. Laiko juostą apie totalitarizmo laikotarpį Lietuvoje trumpai pristatė istorijos mokytoja Daiva Jonykaitė- Snapaitienė. Apie tolimesnius projekto renginius kalbėjo anglų kalbos mokytoja, projekto vadovė Rūta Vileikienė.

Gimnazistų, dalyvaujančių šiame projekte, perskaitytos ištraukos iš tremtinių bei projekto metu apklaustų žmonių interviu, antrokų gimnazistų dainuojamos partizaninės dainos, kurias parengė muzikos mokytoja Roma Ruočkienė, palietė kiekvieno pamokoje dalyvavusio širdį, buvo prisiminti skaudžiausi įvykiai: sukrečiantis išvežimas iš Lietuvos, sunki tremtinio dalia Sibiro platybėse, nelengvas grįžimas namo ir ilgas kelias laisvės link. Paliudyta, kad Atmintis dar gyva, kad jaunoji karta mokės ne tik suprasti, išklausyti, bet ir išsaugoti Istorinę Atmintį. Toks svarbiausias ne tik šios įsimintinos pamokos, bet ir viso tarptautinio projekto tikslas.

Gimnazistai, projekto dalyviai ir mokytojai paruošė svečiams dovanas – tremtiniams, davusiems interviu, buvo įteikti specialiai šiai progai paruoštos kompaktinės plokštelės su jų interviu įrašais, įteiktos gėlės, sakomi padėkos žodžiai.

Projekte dalyvavę mokiniai džiaugėsi suteikta galimybe susipažinti su buvusiais tremtiniais, žmonėmis, kurie patyrę tiek daug sunkumų, visada stengiasi išlikti orūs ir nepasiduoti likimo smūgiams. Tikimės, kad ši netradicinė pamoka visiems jos dalyviams ilgam išliks atmintyje. O tarptautinis projektas „Totalitarizmas Europoje“ tęsiasi ir šiais mokslo metais visų dalyvių laukia dar daug įdomių susitikimų, renginių ir nuveiktų prasmingų darbų.

 

Gabrielė Kamarauskaitė, projekto dalyvė, Birštono gimnazijos II b klasės mokinė

Daina Vyšniauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ir projekto kalbos redaktorė

Taip pat skaitykite