Netektis


Eidamas 90-tuosius metus mirė buvęs tremtinys, miškininkas Otto Redecki.
Atsisveikinimas sausio 5 d. laidojimo namuose J. Zdebskio g. 6, Prienuose, nuo 10 val.
Šv. Mišios sausio 6 d., 8 val., Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje.
Laidotuvės sausio 6 d., 12 val., Prienų kapinėse.
Liūdi šeima.

Taip pat skaitykite