Nemuno euroregionas 15 metų sukaktį šventė Birštone

Birželio 6-ąją sukako 15 metų, kai buvo įkurta Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Kaliningrado srities pasienio regionų sąjunga „Euroregionas Nemunas“. Ta proga Birštone surengta jubiliejinė konferencija „Euroregionas Nemunas: Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Kaliningrado srities pasienio regionų bendradarbiavimas“. Jame dalyvavo visų keturių Nemuno euroregiono šalių atstovai.

Nemuno euroregiono  konferencijos dalyvius renginio pradžioje pasveikinęs šeimininkų atstovas – Birštono savivaldybės vicemeras Juozas Aleksandravičius pasidžiaugė, kad renginiui pasirinktas Birštono kurortas, vienas naujausių Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininkų. Vicemeras pasidžiaugė bendrai vykdomais projektais ir pasidalino mintimis apie perspektyvas.

Nemuno euroregiono tarybos pirmininkas, Gardino srities vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Aleksandras Rusanovas atkreipė dėmesį į tai, kad per 15 metų buvo atlikta labai daug svarbių darbų, įgyvendinta dešimtys svarbių ir reikalingų projektų, kuriuose dalyvavo daugybė žmonių. Jis pabrėžė, kad visa ši veikla padėjo suartinti pasienio regione gyvenančius žmones, nutiesė draugystės tiltus.

Didelės sėkmės ateityje euroregionui linkėjo Baltarusijos ambasados konsulinio skyriaus vedėjas Aleksandras Lukaševičius, palinkėjimų negailėjo ir Lenkijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Przemyslawas Pierzas, atkreipęs dėmesį į glaudų Lenkijos ir Lietuvos pasienio regionų bendradarbiavimą ir dėkojęs bendrus projektus įgyvendinantiems asmenims.

Antrojoje konferencijos dalyje, tylos minute pagerbus per pastaruosius metus mirusius euroregionui daug nusipelniusius žmones, pasisakė visų keturių šalių Nemuno euroregiono biurų atstovai. Irina Ledčenkova, neseniai veiklą atnaujinusio Nemuno biuro Gardine vadovė, šio miesto Jankos Kupalos universiteto tarptautinių ryšių centro vadovė pristatė savo darbus ir projektus, pasidžiaugė nuolat besiplečiančiu bendradarbiavimu su kaimyninių šalių pasienio regionais.

Apie kartu su partneriais iš Lietuvos, taip pat Lenkijos įgyvendinamus projektus kalbėjo Kaliningrado srityje Černiachovsko mieste įsikūrusios regioninės plėtros agentūros „Nadruva“ atstovė Svetlana Koževnikova. Ji sakė, kad srities pasienyje veikia kelios bendradarbiavimo struktūros, bet būtent „Nemuno“ veikla itin aktyvi. Pranešėja pripažino, kad ne viskas, kas buvo planuojama, pavyko, apžvelgė sunkumus, su kuriais susidurta rengiant bei įgyvendinant projektus, bet džiaugėsi, kad akivaizdūs veiklos rezultatai.

Itin išsamų ir įdomų pranešimą parengusi Lenkijos asociacijos „Euroregionas Nemunas“ biuro Suvalkuose direktorė Malgorzata Dudzinska prisiminė Nemuno euroregiono kūrimosi pradžią. „Turėjome gerą idėją ir didelį norą ją įgyvendinti, o po to prasidėjo sunkus darbas. Šiandien žvelgiant atgal net sunku patikėti, kiek daug visko pasiekta – per mūsų biurą finansavimą gavo beveik 500 projektų bendrai 23,4 milijono eurų sumai. Iš jų su Lietuva įgyvendinti 263 projektai, su Baltarusija – 134, nemažai buvo ir trišalių projektų“, – sakė ji.

Pranešėja pabrėžė, kad projektų įgyvendinime dalyvavo beveik 1200 įvairių įstaigų ir organizacijų, pasirašyta 540 pasienio bendradarbiavimo sutarčių, o dalyvavusių projektuose asmenų skaičius siekia apie pusę milijono.

Turėjo kuo pasidžiaugti ir Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius, pateikęs statistikos apie biuro ir partnerių įgyvendintus projektus. Jų metu apmokyta apie 1000 žmonių, įvairiuose renginiuose dalyvavo apie 3400 asmenų, parengta daugiau nei 35 leidiniai bendru 130 tūkstančių tiražu, turistų saugumui įrengtos 6 vaizdo stebėjimo sistemos su 130  kamerų, parengta ir įgyvendinta daugiau kaip 60 projektų daugiau nei už 16 milijonų eurų (apie 55 milijonus litų), pastatytos 22 kelių atkarpos tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Direktorius trumpai apžvelgė svarbiausius ir stambiausius projektus, ypač medicinos srityje, papasakojo apie šiuo metu įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti projektus bei apie tai, kokią pagalbą Marijampolės biuras teikė kitoms įstaigoms rengiant jų projektus, vystant kitas veiklas. Jis prisiminė, kad biure per 15 metų dirbo 35 darbuotojai, dėkojo ir jiems, ir partneriams už bendromis pastangomis atliktą darbą.

Po pasveikinimų susirinkusieji buvo pakviesti į paplaukiojimą laivu „Vytenis“ Nemunu. Plaukiant renginio dalyviai grožėjosi gražiomis visus jungiančio Nemuno pakrantėmis, diskutavo apie atliktus ir planavo būsimus darbus bei linkėjo vieni kitiems sulaukti dar ne vieno Nemuno euroregiono jubiliejaus.

Nemuno euroregiono Marijampolės biuro informacija

Taip pat skaitykite