Mirė Prienų miesto Garbės pilietis Antanas Lukša

Antanas Lukša dažnai lankydavosi  Skausmo kalnelyje Veiveriuose.

Antanas Lukša dažnai lankydavosi
Skausmo kalnelyje Veiveriuose.

kvitrina.com

Sausio 2 d. mirė Prienų miesto Garbės pilietis, partizanas, karys savanoris, laisvės kovų liudininkas Antanas Lukša.  A. Lukša buvo ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas, o pastaraisiais metais –  šios sąjungos Garbės pirmininkas.
2014 metais A. Lukšai buvo suteiktas Prienų miesto Garbės piliečio vardas.
A. Lukša bus pašarvotas LPKTS  būstinės salėje – atsisveikinimas vyks  sausio 5 d. (antradienį) nuo  11.00 val. iki 21.00 val., sausio 6 d. (trečiadienį) nuo 9.00 val.

Sausio 6 d., 12.00 val. Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bus laikomos Šv. Mišios, o 14.00 val. urna su A. Lukšos palaikais (iš LPKTS salės) bus išlydėta į  Veiverių Skausmo kalnelį.

Taip pat skaitykite