Ministrė Pirmininkė dalyvavo „Sužeistų karių savaitė 2023“ baigiamajame renginyje

Rugsėjo 23 d. į Birštone įvyko „Sužeistų karių savaitė 2023“ uždarymo renginys, globojamas Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės. Premjerė pasveikino kasmet nuo 2019-ųjų vykstančio renginio dalyvius, tarp kurių šiemet – ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai.

Renginyje sakytoje sveikinimo kalboje premjerė I. Šimonytė padėkojo projekto organizatoriams, rėmėjams ir visiems prisidedantiems prie jo įgyvendinimo, pažymėdama atliekamą prasmingą ir svarbų darbą.

„Man yra didelė garbė būti šio renginio globėja ir jame dalyvauti. Jis yra labai svarbus ne tik tuo, kad čia susirenka sužeisti kariai, jų artimieji, čia bendraujama ir mezgamos naujos draugystės, ir tai išlieka visiems laikams. Svarbus jis ir dėl to, kad plečiasi bendrystė tarp mūsų ir Ukrainos karių, kurie šiandien yra tarp mūsų. Tai mums kiekvieną dieną primena, kad visai netoli vyksta kruvinas karas, kuriame šie žmonės kovoja ne tik už savo namus ir tėvynę, bet ir už mus visus – tuos, kurie šiandien turi privilegiją džiaugtis taikiu dangumi. Tai yra labai didelė skola, kurią jaučiame ir jausime Ukrainos kariams.

Nes karas baigsis, bet mes niekuomet negrįšime ten pat, kur buvome iki jo – per daug prarasta, per daug sužalota, per daug sunaikinta. Ukrainos žmonėms, bet taip pat ir mums, kurie padeda ir yra kartu, reikės mokėti visa tai išgedėti, išjausti ir rasti savyje jėgų kurti pasaulį, kuris yra geresnis mums visiems.

Todėl labai džiaugiuosi, kad šiandien čia susitikti ir bendrauti gali mūsų kariai, kuriems esame amžinai dėkingi už tarnybą, ir Ukrainos kariai, už kurių tarnybą mes taip pat privalėsime būti dėkingi visados“, – sakė Vyriausybės vadovė I. Šimonytė.

Kreipdamasi į Ukrainos gynėjus premjerė padėkojo jiems už akivaizdų įrodymą, jog esama vertybių, kurias ginti turime kasdien, net gyvybės ar sveikatos kaina, o prievarta visuomet sulaukia atkirčio, kuriuo ginamas tautos suverenitetas ir laisvė pasirinkti.

„Ačiū Jums už tai, kad esate. Ačiū už tai, kad kovojate“, – sakė premjerė.

„Sužeistų karių savaitė“ – labdaros ir paramos fondo „Broliai aitvarai“ organizuojamas projektas, skirtas traumas patyrusių Lietuvos karių reintegracijai skatinti, fizinei ir psichologinei būklei gerinti, naujiems įgūdžiams ugdyti ir tarpusavio ryšiams stiprinti.

Ievos Želvytės nuotrauka

Taip pat skaitykite