Mero pusryčiai su ūkininkais – dialogo pradžia ar skirtingų požiūrių konstatavimas?

 

Vacys Staknys

Vasario 21 d. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas po susitikimų su ūkininkais rajono seniūnijose pakvietė juos į Mero pusryčius, kad, anot savivaldybės vadovo, aptartų išgirstus pasiūlymus ir surastų bendrus vardiklius.
Tiesa, pusryčiai sudomino tik 10 ūkininkų.
Meras Alvydas Vaicekauskas, kaip jau tapo įprasta, pristatė susirinkusiems patvirtintą 2024 metų biudžetą, įvardijo pagrindines programas, į kurias bus nukreiptos biudžeto lėšos. Savivaldybės vadovas padėkojo verslui ir ūkininkams už sėkmingą darbą ir įnašus į biudžetą.
Meras savo kalboje akcentavo, jog Vyriausybė nepakankamai finansuoja kelių priežiūrą, ir tam savivaldybė 2024 metams suplanavusi papildomai 900 000 eurų iš savo biudžeto. Buvo atkreiptas dėmesys, jog savivaldybė pretenduoja į 22 mln. ES fondų lėšų, o savivaldybės prisidėjimas sieks 9 mln. eurų. Savivaldybės prisidėjimo pareikalaus ir vandentvarkos projektai, kurių bendra vertė 7,7 mln., pusė šios sumos bus skirta iš savivaldybės biudžeto.


Buvo pabrėžta, jog ūkininkų paramai planuojama 100 000 eurų. Ir dabar laukiama iš ūkininkų ir asocijuotų struktūrų pasiūlymų, kokias pozicijas įtraukti į paramos sąrašus. Jų buvo įvardinta nemažai. Sąraše lieka kompensacijos už palūkanas žemės ir žemės ūkio technikos pirkimams, už stichines nelaimes. Buvo pasiūlyta kompensuoti genomo tyrimus, agronomų paslaugas. Diskusija įsiplieskė ir svarstant griovių tvarkymą. Vieni ūkininkai sakė, jog mokamos sumos neatperka darbo, kiti teigė, jog dabar sumos adekvačios, treti išvis nemato problemų šiuo klausimu, nes griovių šienavimą galima deklaruoti ir gauti išmokas.
Ūkininkų sąjungos atstovas Ovidijus Drūlia retoriškai klausė, kodėl pirmiausiai nebuvo derinamos kompensacijų pozicijos, o paskui formuojamas biudžetas. Buvo prieita nuomonės, jog per mėnesį derinimas turi įvykti ir tada bus priimti sprendimai.
Ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius pasidalino permainomis ūkininkų gretose, priminė apie padidėjusio žemės mokesčio kompensavimą ir koeficiento nustatymą. Pasak jo, kaimas gyvas tol, kol ten veiklą vykdo ūkininkai. Taip pat buvo pranešta, jog vasario 29 d. ūkininkai organizuoja prie savivaldybės taikią protesto akciją, kurios metu jų veikla bus pristatoma gyventojams ir Tarybos nariams. Planuojama, jog prie savivaldybės atvyks 50 traktorių ir 100 ūkininkų.
M. Butkevičius pabrėžė, jog ūkininkai savo šventes organizuos už savo lėšas, savivaldybės prisidėti nebus prašoma. Ūkininkų sąjungos pirmininkas teigė, jog mato šviesą tunelio gale ir ūkininkų  norą burtis į kooperatyvus. Pasak jo, būtina rajone sukurti sistemą, pagal kurią ūkininkų užauginta produkcija pirkėjus ir jos naudotojus pasiektų be tarpininkų. O tam, anot jo, reikalinga savivaldybės pagalba.
Kai kurie ūkininkai pažvelgė į problemą kaime plačiau ir siūlė skatinti į kaimą ateinančius jaunus žmones (pvz. dengti paskolų palūkanas).
Visi sutiko, jog būtina geresnė informacijos sklaida apie įvairius pasikeitimus.
Stebint diskusiją iš šono, galima buvo suprasti, jog dialogas lyg ir vyksta, bet abi pusės kalba iš savo pozicijų ir konfrontacija nemažėja.
Ūkininkų atstovai mano, kad jų įnašas į rajono biudžetą solidus ir jie norėtų daugiau dėmesio iš valdžios jų problemoms spręsti. Savivaldybės atstovai įsitikinę, jog patvirtintas biudžetas leidžia patenkinti įvairių grupių interesus, tarp jų ir viešųjų paslaugų.

Taip pat skaitykite