Mero metinėje ataskaitoje – kitoks pristatymas, ateities vizija – turizmas ir stiprus smulkusis verslas

IMGP2317Mero Vyto Bujanausko metinė ataskaita nustebino ne vieną Tarybos narį. Net įnirtingi mero kritikai valstiečiai po jos pristatymo nesurado, kaip sakoma liaudyje, rimtai prie ko prikibti.

Tarybos pirmininkas nekartojo, kaip buvo įprasta, administracijos direktoriaus ataskaitos, o pateikė bendrąsias tendencijas.

Tiesa, mero ataskaitoje nieko naujo nebuvo pasakyta, apie ką nebuvo diskutuota Tarybos posėdžiuose arba spaudos konferencijose.

V. Bujanauskas daugiausiai dėmesio skyrė biokatilinės statybos epopėjai, investiciniams projektams, žemės ūkiui ir biudžetui. Meras apgailestavo, jog užsitęsė biokatilinės statybos projektas ir išsakė viltį, jog ketvirtasis bandymas surengti konkursą, kuris dabar vykdomas per CPO (Centrinė perkančioji organizacija) ir kainuosiantis apie 6 mln. litų, nes pirkimas vykdomas be ekonomaizerio, bus sėkmingas.

Deja, bet ataskaitos pristatyme Taryboje nebuvo pasakyta, kodėl ankstesni pirkimai buvo vykdomi su ekonomaizeriu, o paskutinis – be jo, nors tokių siūlymų buvo ir anksčiau, bet jie buvo ignoruoti.

Tarybos pirmininkas pasidžiaugė, jog praeitais metais buvo sėkmingai vykdomi investiciniai projektai, pritraukiant ES lėšas. Jų įsisavinimas, pasak V. Bujanausko, geriausias Kauno rajone ir šeštas Lietuvoje. Iš 24 projektų 14 jau įgyvendinti, paduotos paraiškos dar 5 projektams.

Nemažai dėmesio meras skyrė ir žemės ūkiui. Iš pranešimo buvo aišku, jog šis sektorius yra labai svarbus rajonui, nes tik tiesioginės išmokos žemės ūkiui siekė 21,5 mln. litų. 2013 metais buvo įregistruoti 156 ūkiai, o iš viso rajone aktyvia žemės ūkio veikla užsiima 5021 subjektas.

V. Bujanauskas taip pat pažymėjo, jog melioracijos statiniams tvarkyti gauta 2,8 mln. litų, iš jų 144000 Lt iš savivaldybės biudžeto. Todėl, pasak mero, sakyti, jog savivaldybė yra nusisukusi nuo ūkininkų, nevalia. Pagal išgales, anot Tarybos pirmininko, yra susiformuotas Kaimo rėmimo fondas, kuriame yra 20 000 litų.

Meras pripažino, jog nors 2013 metais planuotas biudžetas buvo viršytas, sunkumų buvo nemažai, o biudžeto skola siekia 20659800 litų. Pasak V. Bujanausko, 2013 metais buvo paimta 951,2 tūkstančių litų paskola, o negrąžintų paskolų suma sudaro 12148900 litų.

Tarybos pirmininkas nubrėžė ir ateities viziją. Anot V. Bujanausko, rajone turi būti vykdoma turizmo infrastruktūros plėtra ir sutelktas dėmesys į smulkųjį verslą. Kalbėdamas apie verslą, meras akcentavo, jog ne visas verslas, kuris vykdo rajone savo veiklą, registruotas savivaldybėje, bet išsakė viltį, jog įkurta Verslo taryba padės sukurti sistemą, kuri bus pagrįsta abiem pusėms naudingu bendradarbiavimu.

Deja, bet po mero pristatytos ataskaitos rimtos diskusijos neįvyko. Tiesa, opozicijos atstovai bandė žvelgti į ją kritiškai, bet daugiausiai neesminiais dalykais.

Į Jono Vilionio klausimą apie sumažintą Kaimo rėmimo fondą, V. Bujanauskas atsakė, jog taip padaryta, nes pastaraisiais metais biudžetas sumažėjo 13 mln. litų, todėl visur įjungtas taupymo mechanizmas. Į Cezaro Pacevičiaus pastebėjimą, jog savivaldybė iš Regioninei plėtrai skirtų lėšų net 3 mln. grąžino, tarp jų ir skirtuosius įrengti Veiverių dienos centrą, meras replikavo, jog savivaldybė palaikė Veiverių seniūniją atstovaujančių Tarybos narių iniciatyvą ir įrengė darželį mokyklos patalpose, o jei jie ir toliau stengsis „nemiegoti”, tai savivaldybė padės įrengti ir daugiau vietų. O kalbėdamas apie grąžintas lėšas, atsakė, jog buvo grąžintos tos, kurių negalima buvo įsisavinti.

Vacys Staknys

Taip pat skaitykite