Meilė išaugina ne tik sparnus…

IMG_6036

Vilija Čiapaitė

Liepų medumi persisunkęs oras ir kaitra. Ir ko daugiau iš vasaros reikia! Tik šilumos, gamtos rankų apkabinimo bei svajonių sūkurio, nešančio nuo vaikiškos, jaunatviškos iki brandžios meilės. Ji gyvuoja nuo laikų, kurie mums nežinomi, iki šių dienų. Ir kas žmogui užaugina sparnus? Meilė, pasitikėjimas, žodžiai, judesiai, kvapai, muzika…

VšĮ Prienų ligoninės kiemelyje, medikų rankomis sukurtoje kamerinėje erdvėje, sujudimas. Juk išsiilgusieji meno žino, kad kiekviena jo numesta gija traukte traukia ten, kur tvyro meilės ir pasitikėjimo, pagarbos ir susitelkimo vieta. Ir viena iš tokių – Prienų ligoninės kiemelis, kvepiantis levandomis ir kitokiomis gėlėmis.

Čia pat ošiančios pušys, iškėlę šakas it rankas, bando susitelkti į būrį taip išreikšdamos solidarumą su medikais ir personalo darbuotojais.

IMGP2057

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kolektyvas padovanojo sveikatos ir globos įstaigai literatūrinę-muzikinę programą „Ir meilė liks širdy“.

Šį kartą į popietę atvyko aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Audronė Juozauskaitė, dainininkė Judita Leitaitė.

Aktorė Virginija Kochanskytė programą pradėjo žodžiais, kurie nuteikė laukimui ir istorijoms, o

pianistė Audronė Juozauskaitė, sugrojusi garsųjį Oginskio polonezą „Atsisveikinimas su tėvyne“ privertė nuščiūti miško paukščių čiulbesį. O ar žinojom, kad jį sukūrė Mykolas Kleopas Oginskis, kuris iš tikrųjų nebuvo kompozitorius? Juk jis buvo ruošiamas diplomatinei karjerai nuo pat vaikystės. Jo meilė ir atsidavimas virto kūriniu, žinomu visame pasaulyje.

Metaforinis „Širdžių salonas“ stebino, vertė prisiminti istorijas, įvairius pasakojimus, kurie nukėlė prie Lietuvos istorijos gelmių, susijusių su Rietavo dvaru, Plunge, Napoleonu Bonapartu ir jo kelione per Lietuvą, Rusijos imperatoriumi Aleksandrą I, pašėlusiu jaunuoliu Adomu Mickevičiumi, filomatų draugijos nariu ir jo „Ode jaunystei“, Liudvigu van Bethovenu ir jo meile, Justinu Marcinkevičiumi, kurio eilės, šlovinančios meilę, liejasi iš lūpų į lūpas, nes kūrė iš širdies, nesidairydamas į kitus.

Nuostabi muzika ir dainininkė Judita Leitaitė sujungė, surišo, supynė ir pateikė mums visa, kas tapo nuostabiausia meno, muzikos, dainavimo atmosfera, ir pateikė mums, žiūrovams.

Daug kas buvo pasakyta, padainuota, sugrota, bet jautėsi, jog dar daug liko neišsakyta! Tai palikta mums, mūsų širdims, kad jos ir po renginio dainuotų, grotų, išdeklamuotų eiles, nes meilė yra besąlygiškai atsidavusi ir ji turi savo kalbą.

Renginys baigėsi, tačiau besižvalgydama po ligoninės langus ir balkonus renginio metu galėjai pamatyti trumpo poilsio sustojusius medikus, kai kuriuos ligonius. Muzika nuvilnijo ligoninės prieigomis, žodžiai pasiekė ne vieno ligonio sielos gelmes, o dainos žodžiai įsmigo į prisiminimų skrynių spynas, taip atverdami glėbį meilei.

Renginiai organizuojami įgyvendinant projektą „Atgaiva sielai“. Rėmėjai – LIETUVOS KULTŪROS TARYBA, Prienų rajono savivaldybė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka.

Taip pat skaitykite