Komendantūros – rūpestis dėl gynybos ar eilinis „popierinis išmislas?“

Komendanto pavaduotojas kapitonas Rimantas Ignatavičius, komendantė majorė Birutė Krasavinienė

Vacys Staknys

Po nepriklausomybės atgavimo mes dažnai girdėjome kalbas apie civilinę saugą, bet iš tiesų tai ir buvo tik kalbos, nes ši sritis realiai nebuvo finansuojama ir liko tik Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento „podukra“. Nors turėjo būti kitaip.
Dabar atėjo laikas kurti Karo komendantūras, kurios, pagal koncepciją, turėtų prisidėti prie valstybės gynybos. Deja, kol kas matome tik vieną atliktą veiksmą – paskirti komendantai ir jų pavaduotojai. Apie komendantinius vienetus iš tiesų tik kalbama. Oficialūs dokumentai skelbia, jog „komendantinius vienetus sudaro profesinės karo tarnybos kariai, priskirti parengtojo rezervo karo prievolininkai, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos komendantiniai šauliai. Vėliau komendantiniai vienetai pasipildys pilietiškais asmenimis, norinčiais prisidėti prie valstybės gynybos. Atsiras galimybė rengti rezerve esančius asmenis taikos metu bei patriotiškai nusiteikusiems piliečiams suteikti karybos žinių, integruoti į komendantinių vienetų struktūrą“.
O kas yra iš tikrųjų? Turėjome galimybę pakalbinti Prienų komendantūros komendantę majorę Birutę Krasavinienę ir jos pavaduotoją kapitoną Rimantą Ignatavičių.  

Komendantė majorė Birutė Krasavinienė


Komendantė B. Krasavinienė entuziastingai papasakojo apie komendantūrų steigimo svarbą, apie bendradarbiavimą su Prienų rajono savivaldybės administracija, karines stalo pratybas, skambučius galimiems komendantūrų vienetų dalyviams. Pavyko sužinoti, jog Prienuose prie komendantūros turėtų būti priskirti Lietuvos šaulių sąjungos Prienų 206 šaulių kopos komendantiniai šauliai, medžiotojų būrelių nariai ir sąmoningi piliečiai. O komendantūra glausis Prienų rajono savivaldybės patalpose.

Deja, tikslios informacijos apie žmogiškuosius Prienų komendantinio vieneto resursus sužinoti nepavyko, bet buvo pasakyta, jog sudaromi sąrašai, o sąmoningi piliečiai turi registruotis artimiausiame Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos padalinyje. Registracija vyks iki 2024.08.31 d.

Buvo užsiminta, jog rudenį bus rengiami kursai ir pratybos, kurias užtikrins Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP).
Deja, atsakymo į klausimą, kada gali būti surengtos Prienų komendantūros komendantinio vieneto pratybos, nesulaukėme. Buvo pabrėžta, jog pratybos organizuojamos šalies mastu ir atskirai komendantūrose tai daryti nenumatyta.

Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, Džiuginta Mikalauskienė (iš kairės)

Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, Džiuginta Mikalauskienė pateikė informaciją apie perspėjimo sirenomis sistemas, Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų parengimą ir vykdymą, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą bei situaciją su slėptuvėmis, priedangomis ir kolektyvinės apsaugos statiniais.
Iš gautos informacijos galima daryti išvadą, jog, nors Prienų rajono savivaldybė ir gavo „Auksinės krivūlės“ apdovanojimą už priedangų tinklo plėtrą, situacija išlieka sudėtinga, o konkrečių planų situacijai gerinti sužinoti kol kas nepavyko.
Deja, nors susitikimas su Prienų komendantūros vadovais ir buvo naudingas, sužinota apie komendantūros ir savivaldybės administracijos bendrą veiklą, išgirsta apie galimus veiksmus, bet liūdina tai, jog viskas vyksta per lėtai. Taip pat nesuprantami komendantų paskyrimo motyvai. Štai, Prienų komendantūros komendantė majorė Birutė Krasavinienė gyvena ir dirba Vilniuje. Į klausimą, per kiek laiko gavus žinią apie būtinybę būti Prienuose ir vykdyti savo pareigas ji atvyks į tarnybos vietą, atsakė, jog tai gali užtrukti iki trijų valandų. Tiesa, Prienams pasisekė, jog komendanto pavaduotojas kapitonas Rimantas Ignatavičius vietinis, todėl iki komendantės atvykimo galės perimti veiksmų koordinavimą. Kitose savivaldybėse ir komendantas, ir pavaduotojas iš kitų vietovių. Ar tokie paskyrimai padės geriau organizuoti komendantūros veiklą?
Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, Džiuginta Mikalauskienė pateikė informaciją, jog po vieną sireną  yra sumontuota Balbieriškyje, Pakuonyje, Veiveriuose, Jiezne ir trys Prienuose. Šiais metais planuojama įrengti sirenas Išlauže ir Stakliškėse.
Po susitikimo su Komendantūros vadovais pavyko pabendrauti su kai kuriais galimais komendantūros vieneto dalyviais ir buvo gauta informacija, jog bendravimas apsiriboja telefono skambučiais, ir tiek. Ką gi, reikia tikėti, jog nauja idėja gyvuos ne tik „ant popieriaus“. 

Taip pat skaitykite