Koks pasaulis būtų be spaudos?

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Jiezno biblioteka paminėjo prisijungdama prie akcijos „Lietuva skaito“. Į susitikimą-diskusiją „Spauda: vakar, šiandien ir rytoj“ čia atėjo trijų kartų žurnalistai: kraštietis Juozas Pugačiauskas, dvidešimt aštuonerius metus dirbęs Lietuvos radijuje ir televizijoje, Vaclovas Sinkevičius, laikraščio „Krašto vitrina“ ir portalo kvitrina.com įkūrėjas, savininkas ir žurnalistas, bei jaunieji gimnazistai, išleidę į gyvenimą mokyklos laikraštį „Jieznelė“.

Bibliotekininkės Vilma Trabuševskienė ir Sigutė Katkauskienė susitikimą pradėjo perskaitę Leonardo Gutausko ir Virdžinijos Vulf mintis apie knygas ir jų skaitytojus. Kadangi dabarties pasaulis neįsivaizduojamas ne tik be knygų, bet ir be laikraščių, būtina paminėti ir J. Basanavičių, V. Kudirką, „Aušrą“ ir „Varpą“ – lietuviškos periodinės spaudos pranašus. Ar jų iškelti uždaviniai aktualūs šiandien? Su kokiomis problemomis susidurdavo žurnalistai tarybiniais laikais ir ką patiria modernioje demokratinėje visuomenėje? Kokia knygų ir laikraščių ateitis? Šie klausimai ir buvo gvildenti diskusijoje, į kurią įsijungęs Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius akcentavo, jog visada svarbiausia buvo, yra ir bus laisva nuo bet kokių įtakų spauda. Vyresnieji pokalbio dalyviai buvo vieningi ir kitu klausimu – popierinė knyga ir laikraštis, kuriuos gali paimti į rankas ir įkvėpti nepakartojamo jų kvapo, dėl interneto ir moderniųjų technologijų neišnyks, kaip neišsipildė niūrios pranašystės dėl teatro ir kino. Jaunimas šio požiūrio negvildeno, tačiau aišku, jog jų nuomonė gali būti ir kitokia.

Jaunieji gimnazijos žurnalistai papasakojo patyrusiems kolegoms apie savo veiklą. Ir nors jų pasiekimai dar kuklūs, o apie ateities planus irgi sunku kalbėti, bet reikia tikėtis, kad šis susitikimas juos padrąsins ir paskatins veikti ryžtingiau, o gal kurį nors patrauks ir įdomi bei nelengva žurnalisto profesija.

 

Jiezno bibliotekos informacija

Taip pat skaitykite