Kazimierui Pypliui- Mažyčiui ir Lietuvos laisvės kovotojams pagerbti

2023 m. rugsėjo 24d. Prienų rajono Pakuonio miestelyje vyko Lietuvos laisvės kovotojų pagerbimo šventė.,,Krito ąžuolai“. Čia buvo prisimintas ir pagerbtas Lietuvos laisvės kovotojas Karžygys, dimisijos kapitonas, Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordino kavalierius Kazimieras Pyplys-Mažytis ir jo bendražygiai. Jų atminimui pastatytas ir pašventintas kryžius.Ši popietė buvo skirta ir K.Pyplio-Mažyčio 74-osioms žūties metinėms paminėti.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Angelė Jakavonytė ir Arvydas Pocius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Prienų krašto muziejaus darbuotojai, Lietuvos partizanų artimieji ir kiti garbūs svečiai.

Nuoširdi padėka ir šios idėjos iniciatorei Kazimiero Pyplio-Mažyčio dukterėčiai – Rimai Karpavičienei.

,,Šiandien mes susirinkome čia, kad padėkotume Kazimierui Pypliui – Mažyčiui už drąsą ir meilę Lietuvai. Ir tai, kad tuo sunkiu metu jis nešė žinią pasauliui apie kenčiančią ir kovojančią Lietuvą.Linkiu, kad visi žinotume savo krašto didvyrius ir kartu išsaugotume partizanų istoriją“, – renginyje kalbėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys.

Šv. Mišios Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukojo Kauno arkivyskupijos vyskupas Augziliaras Saulius Bužauskas. Jis kalbėjo apie asmeninę pareigą Tėvynei. Ir kvietė kiekvieną iš mūsų susimąstyti, ar dažnas dabarties žmogus pasiryžtų aukotis ir atiduoti savo gyvybę vardan Lietuvos, kaip tuomet dėl tėvynės Lietuvos aukojosi Kazimieras Pyplys -Mažytis ir jo bendražygiai.

Kryžiaus pašventinimo ceremonijoje sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas. Skambėjo partizanų dainos, kurias atlko Ašmintos folkloro ansamblis ,,Ošvenčia“.

Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su spaudai rengiamos knygos „Kazimieras Pyplys-Mažytis. Lietuvos partizanų pasiuntinys į vakarus“ autore Rita Pauliukaitiene.Knygos pristatymo metu ji padėkojo LGGRTC istorikams Daliui Žygeliui, Rūtai Trimonienei ir Vegai Ribikauskienei už nuoširdų bendradarbiavimą, ruošiant spaudai šią knygą.

Kazimieras Pyplys- Audronis, Mažytis

Kazimieras Pyplys-Audronis, Mažytis gimė 1923 m. sausio 21 d. Prienų rajono Pakuonio valsčiaus Kebliškių kaime. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų ir Jėzuitų gimnazijose. 1943 m. baigė Kauno aukštesniąją politechnikos mokyklą ir įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Dalyvavo 1941 m. birželio sukilime. 1944 m. išėjo partizanauti.

Laisvės kovų sąjūdyje K. Pyplys-Mažytis pirmiausia išgarsėjo kaip kovotojas: dalyvavo daugelyje rizikingų akcijų, aštuoniolikoje kautynių, buvo keturis kartus sužeistas. Ne kartą, patekęs į pavojingas situacijas, dėl savo drąsos, šaltakraujiškumo, greitos reakcijos laimėdavo. Buvo labai aukšto ūgio, garsėjo kaip geras sportininkas (boksininkas, Rytų kovos menų žinovas, šaulys), sugebėjo vairuoti visų rūšių automobilius, puikiai valdė ginklą.

Žuvo 1949 m. rugsėjo 23 d. Kalesninkų miške esančiame Dainavos apygardos štabo bunkeryje žūtbūtinėje kovoje su reguliariosios kariuomenės daliniais. Po mirties K. Pyplys-Audronis, Mažytis apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiumi (su kardais), jam suteiktas Laisvės Kovotojo Karžygio vardas.

1997 m. lapkričio 20 d. K. Pypliui-Mažyčiui, Audroniui Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas. 1998 m. kovo 10 d. prie Prienų krašto muziejaus pastatytas ir pašventintas paminklas K. Pypliui ir visiems kovotojams dėl Lietuvos laisvės. http://genocid.lt/datos/pyplys.htm.

Nuotraukos LGGRTC darbuotojų

Taip pat skaitykite