Kašonyse – sugrįžusiųjų iš tremties liudijimai

 

gedulo ir vilties (18)

Birželio 14-ąją Kašonių bibliotekos kiemelyje buvo paminėta Gedulo ir vilties diena. Į minėjimą susirinkę kašoniškiai, tarp kurių ir buvę tremtiniai, jų giminaičiai, kaimynai, rimtyje klausėsi jautrių ir sunkų buvusių tremtinių Elenos Bernatonytės-Joneliūnienės, Jono Matako, Onos Bieliauskaitės-Kandrotienės, Laimos Jasiūnaitės-Butkienės prisiminimų. Močiutės laiškų iš tremties ištraukas skaitė Elenos Joneliūnienės dukra Edita. Buvo perskaityti Alfonsos Stankevičiūtės prisiminimai apie jos brolio, Lietuvos policijos puskarininkio Vinco Stankevičiaus ištrėmimą.

Deja, pelekoniškės Marijonos Žuromskaitės-Subatienės, kuri mirė prieš pusmetį, praeitais metais užrašytus prisiminimus jau skaitė kiti.

 

 

Visus labai sujaudino Elenos Bernatonytės-Joneliūnienės padėka kaimynui Alfonsui Bartusevičiui. Elenutei atmintyje giliai įstrigo Alfonso kelionei atneštas didelis duonos kepalas, įvyniotas į audeklą. Tai buvo vienintelis maistas, kurį turėjo pasiėmę į tremtį Elenutė, jos mama ir brolis, nes jų duona buvo dar tik įmaišyta kubile. Kadangi Alfonso jau nėra tarp gyvųjų, Elenutė kartu su dukra Edita duonos kepaliuką įteikė Alfonso vaikams Danutei ir Antanui.

 

Renginyje dalyvavo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro folklorinis ansamblis, vadovaujamas Ingridos Valentienės.

Po renginio visi apžiūrėjo parodą ,,Kašonių seniūnaitijos tremtiniai“, kurią parengė Kašonių bibliotekos bibliotekininkė Danutė Bajorienė.

Kašonių bibliotekos informacija

 

Taip pat skaitykite