Kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paraiškas valstybės paramai gauti

Kaimo bendruomenės nuo 2012 m. kovo 30 d. kviečiamos teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Universiteto g. 8A-203, Akademija, Kauno r.) paraiškų lauks iki 2012 m. balandžio 30 d.

Finansuojamos keturios veiklos sritys

Nacionalinė parama teikiama pelno nesiekiantiems projektams, kurie rengiami kaimo gyventojų iniciatyvai skatinti ir susiję su daugumos kaimo vietovės gyventojų interesų tenkinimu. Kaimo bendruomenės paramos gali prašyti pagal keturias veiklos sritis:
kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir pritaikyti jas kaimo gyventojų poreikiams;
maisto produktų gamybos cechams įrengti kaimo bendruomenėms priklausančiose patalpose;
kaimo bendruomenei priklausančių ūkinių gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygoms sudaryti;
kaimo bendruomenių materialinei techninei bazei stiprint ir (arba) sukurti.
2012 m. bendruomenių projektams finansuoti iš valstybės biudžeto numatyta beveik 2,9 mln. Lt.
Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 25 tūkst. Lt, kompensuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Skirtingai nei anksčiau, šiais metais prie tinkamų finansuoti išlaidų nepriskiriamos administravimo išlaidos.

2011 m. paramos sutartis pasirašiusios bendruomenės į paramą pretenduoti negalės

Atkreipiame dėmesį, kad bendruomeninės organizacijos, 2011 m. pasirašiusios paramos sutartis, šiais metais negalės pretenduoti į valstybės skiriamą paramą, o projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, pirmenybė bus teikiama anksčiau pateiktai ir užregistruotai paraiškai.

Bendruomenėms, pirmą kartą teikiančioms paraiškas nacionalinei paramai gauti, bus skirti 6 prioritetiniai balai. Jei projektas skatina organizacijos narius burtis ir imtis ekonominės veiklos, jam pridedama 16 papildomų balų, o kaimo gyventojų užimtumą – 8 balai. Išsamesnę informaciją apie projektų prioritetinius kriterijus ir skiriamus balus galite rasti Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisyklių 4 priede.

Sutartis su paramos gavėjais sudarys NMA

Už pateiktų paraiškų vertinimą atsakingas Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, kurio parengtas projektų vertinimo ataskaitas svarstys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudarytas projektų atrankos komitetas. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priims Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, o paramos sutartis su patvirtintais paramos gavėjais sudarys Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA).

Taisyklėse numatyta, kad bendruomenei pasirašius paramos sutartį, NMA išmokės avansą, kurio dydis sieks 65 proc. sutartyje numatytos paramos sumos. Projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas iki 2012 m. lapkričio 15 d.

Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisykles galite rasti čia.

Taip pat skaitykite