Jiezno karaliai svečiavosi Vilniuje

Šių metų Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kūrybinės grupės kelionė į Vilnių, Ričardo Doveikos kvietimu ir Trijų karalių programos pristatymas Šv. Kryžiaus bažnyčioje vainikavo Jiezno meninės grupės karaliavimo laikotarpį.

Gimusio Jėzaus atėję pasveikinti Kasparas, Merkelis ir Baltazaras giedojo tradicines šv. Kalėdų giesmes, gimusiam dovanojo smilkalus, mirą ir auksą. Žvaigždė švietė kelią išminčiams, piemenys skubėjo prie gimusio vaikelio.

Karalius vilniečiai sutiko labai šiltai. Sausakimšoje bažnyčioje žmonės norėjo prisiliesti prie karalių, nusifotografuoti. Įdomu tai, kad bažnyčioje buvo daug vaikų, jaunimo. Jie džiaugėsi iškilmėmis, karalių pasirodymu.

Sunku buvo  patikėti, kad gali būti toks susidomėjimas. Po šv. Mišių Ričardas Doveika kūrybinę grupę pakvietė šventiniams pietums. Dvi valandas teko bendrauti su šiuo intelektualu, klausytis jo išminties.

1989 m. Vytauto Matusevičiaus iniciatyva sukurtas teatralizuotas vaidinimas, kuriame saugojamos senosios krikščioniškos tradicijos, iki šių dienų yra aktualus ir rodomas įvairiose Lietuvos vietose,

Per dvidešimt ketverius metus Jiezno karaliai aplankė ne tik Jiezno miesto bei jo apylinkių daugelį žmonių, bet ir Stakliškių, Užuguosčio, Kruonio, Punios,  Miroslavo (Alytaus raj.) tikinčiuosius, jų šventoves. Savo giesmėmis, dovanomis, šiltu žodžiu jie kiekvienus metus džiugina amžiaus ir ligų prislėgtus senelius, neįgaliuosius įvairių vietų  slaugos ligoninėse.

Visiems grupės nariams neišdildomą įspūdį padarė apsilankymas Kaišiadorių vyskupijos katedroje, priėmimas kurijoje, dalyvaujant pačiam Jo Ekscelencijai vyskupui J. Matulaičiui.

Kūrybinė grupė kiekvienais metais repetuoja, kruopščiai ruošiasi pasirodymui, į savo teatralizuotą vaidinimą įpindama vis naujų detalių.

Malonu, kad Jiezno krašte taip tvirtai ir ilgai saugojama graži tradicija, kuria gali džiaugtis žmonės.

Dalia Vertinskienė, Kultūros centro direktorė

Taip pat skaitykite