J. Vitkus-Kazimieraitis: „Svarbiausiems tikslams – didžiausios aukos“

Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų, 1991 m. kovos už nepriklausomybę kruvinųjų įvykių atminimo diena. Keturiolika drąsuolių, nepabūgusių pasipriešinti įniršusiems okupantams ir paaukojusių savo gyvybes ant Lietuvos laisvės aukuro, šiandien minimi su didele pagarba, dažnai lyginant juos su tais kovotojais, kurie priešinosi šiems patiems okupantams prieš 70 metų, ‒ su partizanais, Lietuvos laisvės sąjūdžio kovų dalyviais.

Apie jų beatodairišką, bet nebeviltišką kovą pasakojo filmas „Nepaprasta auka“, kurį Jiezno kultūros ir laisvalaikio salėje stebėjo pulkelis jiezniečių. Čia jie susirinko po šv. Mišių, skirtų Laisvės gynėjams atminti. Eidami į salę, praėjo pro kaitriai liepsnojantį simbolinį lauželį – amžiams įsirėžusį barikadų prie parlamento ženklą. Prie tokių laužų šildėsi ne tik tūkstančiai 1991 m. narsuolių, be ginklų gynusių savo laisvę ir valstybingumą, bet ir daugybė pokario partizanų, išėjusių į miškus kovoti prieš šalį užkariavusius okupantus.

Aštuoniems rezistencijos kovų didvyriams partizanų vadovybė suteikė Laisvės kovos karžygio garbės vardus ir juos apdovanojo Laisvės kovos kryžiais už drąsą, pasiaukojimą ir nuopelnus kautynėse: Konstantinui Bajerčiui-Garibaldžiui, Petrui Bartkui-Žadgailai, Juozui Kasperavičiui-Visvydui, Jurgiui Krikščiūnui-Rimvydui, Juozui Lukšai-Daumantui, Kazimierui Alfonsui Pypliui-Mažyčiui, Juozui Vitkui-Kazimieraičiui ir Vaclovui Voveriui-Žaibui (https://bendraukime.lrytas.lt/man-rupi/2018/01/13/news/atverte-partizanu-dienorascius-ir-paskutines-kalbas-teismuose-tai-sukrecia). Iš šių kovotojų ypatinga inteligencija, karine patirtimi, išmintingumu ir drąsa išsiskyrė pulkininkas-leitenantas Juozas Vitkus-Kazimieraitis, apie kurio gyvenimą ir kovą pasakojo jiezniečių žiūrėtas filmas „Nepaprasta auka“. Tai, ką jis vaizdavo, ko gero, ir buvo pagrindinis ryžto motyvas 1991 m. už Lietuvą kovojusiems žmonėms, tik girdėjusiems savo tėvų ir senelių atsargias kalbas apie kruviną praeitį.

Pasižiūrėję filmą minėjimo dalyviai trumpai pasidalino įspūdžiais, apžvelgė Jiezno bibliotekos parengtą parodą apie Sausio 13-osios įvykius ir žuvusius didvyrius. Tegul ir negausiai susirinkę į salę, tačiau čia atėjo tie, kam ši data ypač svarbi ir reikšminga.

Taip pat skaitykite