Informacija dėl lopšelio-darželio „Vyturėlis“

Vasario 24 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno skyriaus vedėjo 2012-02-14 potvarkiu Nr. 423 sudaryta komisija nustatė, kad rekonstruotas lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 1C2/p (unik. Nr. 1298-7000-3017), Vilniaus g. 14, Birštone, atitinka statinio projekto sprendinius ir statyba yra baigta, t. y. pastatas tinkamas naudoti.

Šią savaitę lopšelyje-darželyje vyksta baldų ir įrangos montavimas.

„Vyturėlis“ pradės veikti nuo pirmadienio – kovo 5 d.

Darbo laikas: 7.00–17.30 val.; 6.30–18.30 val. veikia budinti gr. „Kiškučių“ grupėje, auklėtojos D. Domarkienė ir Z. Vaišnorienė.

Birštono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite