Informacija Birštono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsnį savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydį nustato savivaldybės vykdomoji institucija, vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472. Pagal šiuo metu įsigaliojusią minėto nutarimo naują redakciją socialinio būsto nuomininkams, atitinkantiems Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas, taikomas 0,4 dydžio socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas, jeigu nuomininkas savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia rašytinį prašymą ir duomenis apie Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotą turimą turtą ir gautas pajams už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių).
Birštono savivaldybės administracija kviečia Jus kuo skubiau atvykti į Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus 325 kabinetą ir pateikti minėtus dokumentus, kad savivaldybė, įvertinusi pateiktus duomenis, galėtų taikyti Jūsų mokamo socialinio būsto nuomos mokestį mažinantį koeficientą.
Birštono savivaldybės gyventojai turto deklaraciją gali užsipildyti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Prienų poskyryje adresu Jaunimo g. 6, Birštonas.
Pagal minėto aprašo 2.3 punktą socialinio būsto nuomininkams, kuriems savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d., socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas taikomas vienerius metus.
Birštono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite