„Gyvenimo vertybių dialektika“- susitikimas su dr. lektore Brone Gudaityte Prienų parapijos namuose

Parapijos namai

Rugpjūčio 24 d. 18:30 Prienų parapijos namuose vyks susitikimas su dr. lektore Brone Gudaityte „Gyvenimo vertybių dialektika“.

Kiekvieną žmogų valdo individuali vertybių sistema, kurią formavo tėvai, papročiai, tradicijos, asmeninės savybės ir dar daugybė faktorių.

Vertybės neaplenkia nei vieno žmogaus – kiekvienas, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai visa vertina ir daro pasirinkimus pagal savo vertybių sistemą.

Vertybės yra idėjos, kurios konkrečiu pavidalu iškyla žmogaus sąmonėje kaip idealai, kuriuos bendrąja prasme būtų galima įvardinti kaip atitinkamų reiškinių, dalykų viziją, užsibrėžtą siekį, kuriais žmogus vadovaujasi gyvendamas, dirbdamas, kurdamas savo ateitį, auklėdamas savo vaikus.

Nors kiekvienai kultūrai ir laikmečiui būdingos savitos vertybės, tačiau amžinosios vertybės yra atsparios laikui, jos perduodamos iš kartos į kartą, išlieka žmonių sąmonėje kaip pagrindiniai gyvenimo siekiai ir tikslai.

Absoliučiomis amžinosiomis vertybėmis būtų galima įvardinti šventumą ir gyvybę; tiesą, gėrį ir grožį; tikėjimą, viltį ir meilę, po to sektų visos mums žinomos dorybės, mūsų požiūris į laimę, laisvę ir kančią.
Paradoksas, bet nemaža dalis žmonių laimę tapatina su laikinosiomis vertybėmis, kurios išnyksta kaip dūmai vėjyje…

Šioje paskaitoje kalbėsime apie krikščionišką požiūrį į šventumą kaip kiekvieno krikščionio pagrindinę vertybę, kuria turėtų būti išmatuoti visi gyvenimo pasirinkimais ir tikslai. Tai ne tik pamatinė vertybė, bet ir pagrindinė krikščionio savybė, pagal kurią jis yra atpažįstamas ir pripažįstamas kaip Jėzaus sekėjas.

Bronė Gudaitytė OFS – filosofijos mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto, Humanitarinių mokslų fakulteto lektorė, Marijos radijo laidos „Dvasinė ekologija“  vedėja, Rokų Šv. Antano Paduviečio parapijos vargonininkė. Dėstytoja, ypač mylima ir gerbiama studentų, VDU tradiciniuose bendruomenės rinkimuose jau net  4 metus iš eilės laimėjo „Metų širdies“ apdovanojimą.

Gyvenimo meno institutas bendradarbiauja  ir remia Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendriją  „PAGAVA“.
Tai savanoriška visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, į kurią susibūrę tėvai, auginantys klausos negalią turinčius vaikučius, siekia įgyti reikalingų žinių, kad galėtų visapusiškai ugdyti jų gebėjimus.

Šiuo metu Lietuvoje skaičiuojama per 8000 kurčiųjų, ir 40 000 neprigirdinčiųjų, todėl Gyvenimo meno institutas, žinodamas kurčių vaikų šeimoms opią problemą – dideles klausos aparatų kainas ir ydingą jų kompensavimo sistemą renka lėšas, kurios bus skiriamos klausos aparatų neprigirdintiems vaikams įsigijimui.

Be Jūsų paramos negalėtume paremti tų, kurie perka klausos aparatus ar pasirenka kochlearinius implantus.

Saulėtos širdy dienos!
Gyvenimo meno instituto vadovė

Aušra Čebatoriūtė

Taip pat skaitykite