Gruodžio mėnesį aplinkosaugininkai nubaudė 4 medžiotojus

medzokle
Gruodžio mėnesį dar intensyviau buvo vykdoma akcija „Medžiok saugiai“. Aplinkosaugininkai vykdė reidus, kurių metu tikrino medžioklės klubų ir būrelių vykdomas medžiokles. Akcijos tikslas buvo užtikrinti saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų laikymąsi medžioklių metu ir sumažinti neteisėtą medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą. Akcijos metu buvo tikrinama, ar laikomasi medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių nuostatų: ar teisingai pildomi ir išduodami medžioklės lapai, ar medžioklės vadovai tinkamai vykdo jiems pavestas pareigas, ar tinkamas medžiojamųjų gyvūnų licencijų naudojimas. Tikrinami medžiotojų bilietai, specialios žymos apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimus, leidimai ginklams.
Gruodžio mėnesį atliktų patikrinimų metu buvo nustatyti 4 pažeidimai medžioklės srityje. Vienas medžiotojas nubaustas už saugaus elgesio medžioklėje nesilaikymą, kitam skirta bauda už tai, kad medžiojo neturėdamas galiojančio saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo. Vienam medžiotojui protokolas surašytas už tai, kad medžiojo neturėdamas ginklo kortelės. Bauda taip pat skirta ir vienam medžioklės vadovui, už netinkamą jam pavestų pareigų atlikimą.
Vykdant valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę taip pat 2 administracinio teisės pažeidimo protokolai surašyti įmonių atsakingiems asmenims. Vienas asmuo baustas už veiklą neturint taršos leidimo, kitas už nustatytų nuotekų normatyvų viršijimą. Įmonei taip pat teks sumokėti mokestį už aplinkos taršą padidintu tarifu. Taip pat gruodžio mėnesį piliečio A. A. sodyboje rasta ežerinė gaudyklė. Už šį pažeidimą skirta 144 eurų bauda, gaudyklė konfiskuota. Atkreipiame dėmesį, kad draudžiamų žvejybos įrankių laikymas, net jei jie ir daugelį metų nenaudojami, užtraukia administracinę atsakomybę, todėl siūlome tokių priemonių nedelsiant atsikratyti jas sunaikinat.
Atšalus orams nuo sausio 6 d. pradėta vykdyti aplinkosauginė akcija „Kaminukas“. Jau ne pirmus metus organizuojama akcija siekiama ne vien išaiškinti daromus pažeidimus, tačiau įmonėms ir privatiems asmenims teikiamos konsultacijos, kaip tinkamai tvarkyti atliekas, kokie reikalingi dokumentai. Vykdant tokias akcijas siekiama, kad kuo mažiau būtų teršiamas aplinkos oras, o atliekos būtų tinkamai tvarkomos ir rūšiuojamos, bet ne deginamos. Aplinkosaugininkai primena, kad ypač pavojinga deginti plastikus, gumą, užterštą (pvz., impregnuotą) medieną, senus baldus, rūbus, batus ir cheminėmis medžiagomis užterštus audinius ar pakuotes. Privačių namų kvartaluose, deginant nekokybišką kurą ar atliekas, į aplinkos orą patenka dideli kenksmingų medžiagų kiekiai.
Nuo sausio 10 d. Alytaus regione taip pat pradėta vykdyti „ENTP“ (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo kontrolė) akcija. Jos metu regione bus vykdomi patikrinimai siekiant nustatyti neteisėtą automobilių ardymo veiklą vykdančius asmenis. Akcijos tikslas – sumažinti netinkamą automobilinių atliekų tvarkymą.
Sausio mėnesį taip pat bus vykdomi reidai žvejybos ir medžioklės pažeidimams išaiškinti, ypač kontroliuojant lydekų žvejybą.
Primename, kad mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. draudžia masalui naudoti gyvą žuvelę, o nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d. apskritai draudžia gaudyti lydekas. Primename, kad lydekų gaudymas draudimo laikotarpiu panaudojant mėgėjiškos žūklės įrankius, pagal naująjį nuo sausio 1 d. įsigaliojusį administracinių nusižengimų kodeksą, užtraukia baudą iki 60 eurų, o pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu, užtraukia baudą iki 300 eurų su pažeidimo padarymo įrankių bei priemonių konfiskavimu. Be to, pažeidėjams už neteisėtai sugautą vieną lydeką teks atlyginti 158 eurų žalą gamtai.

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros informacija

Taip pat skaitykite