Gegužės mėnesį administracinės baudos skirtos 7 įmonių atstovams

aplinkos-apsauga-70476212

Prasidėjus vasarai ir poilsiautojams traukiant į gamtą, aplinkosaugininkai akylai stebi, ar automobiliai paliekami tam skirtose aikštelėse ir ar nepažeidžia aplinkosaugos reikalavimų.

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūra nuo birželio 1 d. savo kontroliuojamoje teritorijoje pradėjo vykdyti akciją „Poilsiauk atsakingai“. Šios akcijos metu agentūros pareigūnai tikrins, ar poilsiautojai tvarkingai stato automobilius prie ežerų, upių bei kitų paviršinio vandens telkinių. Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas aplinkos teršimo atliekomis prevencijai poilsiavietėse, miškuose, kitose poilsiautojų pamėgtose vietose. Akcijos metu bus vykdomi reidai, bendradarbiaujama su policija, saugomų teritorijų pareigūnais ir žiniasklaida.

Vykdydami valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros pareigūnai gegužės mėnesį surašė 19 administracinės teisės pažeidimų protokolų.

Gegužės mėnesį, vykstant žuvų nerštui Nemuno upėje ir ežeruose, buvo vykdoma intensyvi kontrolė siekiant užtikrinti, kad žuvys nebūtų gaudomos draudžiamais būdais ir įrankiais. Reidų metu nustatyti 5 mėgėjų žvejybos pažeidimai. 4 žvejai mėgėjai žvejojo neturėdami leidimo mėgėjiškai žvejybai, vienas žvejys viršijo leidžiamą sugauti lydekų skaičių. Vienos žvejybos metu vienas žvejys gali sugauti ne daugiau kaip 3 lydekas, pastarasis buvo sugavęs 5. Žvejui pasisekė, kad žuvys buvo gyvybingos, todėl jas paleidus atgal į upę neteks atlyginti žalos gamtai, kuri būtų per 300 eurų.

Gegužės mėnesį administracinės baudos skirtos net 7 įmonių atstovams. 3 įmonių atsakingiems pareigūnams baudos skirtos už pareigos aplinkai saugoti nevykdymą, vienam – už nuotekų išleidimą į aplinką viršijant normatyvus. Dar vienas pareigūnas baustas už statybinių atliekų perdavimą ne atliekų tvarkytojui bei vienas už įrangos, turinčios fluorintų šiltnamio dujų, tvarkymo reikalavimų pažeidimus. Taip pat nubaustas ūkininkas už netinkamą mėšlo ir srutų tvarkymą.

Balandžio mėnesį Prienų aplinkos apsaugos pareigūnai dar surašė administracinius teisės pažeidimo protokolus asmenims už šiuos pažeidimus:

*du nuotekų išleidimą į aplinką viršijant nustatytus normatyvus. Toks pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 57 iki 289 eurų, pareigūnams 173 iki 1158 eurų;

*du atliekų deginimo nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris piliečiams užtraukia baudą nuo 28 iki 57 eurų;

*už srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimą, kai buvo netinkamai tvarkomas gyvulių mėšlas ir srutos tekėjo į aplinką. Pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 28 iki 57 eurų ir pareigūnams – nuo 57 iki 144 eurų;

*už aplinkos teršimą nepavojingomis buitinėmis atliekomis. Nustačius pažeidimą pažeidėjas atliekas nedelsiant surinko ir nuvežė į stambiųjų atliekų surinkimo aikštelę. Pažeidimas užtraukia įspėjimą ar baudą piliečiams nuo 28 iki 1158 eurų;

*už medžioklės taisyklių Lietuvos Respublikos teritorijoje reikalavimų pažeidimą. Už šių taisyklių pažeidimus gresia įspėjimas arba bauda nuo 28 iki 86 eurų.

Raginame gyventojus nebūti abejingais ir esant įtarimams, kad pažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai, informuoti Prienų aplinkos apsaugos agentūrą tel. (8-319) 61732 (darbo valandomis) arba tel. 112 (ne darbo metu).

 

Prienų aplinkos apsaugos agentūros informacija

 

 

 

 

 

Taip pat skaitykite