Dirbsime ir gyvensime toliau

IMGP0379-400x300Prasidedantys metai visada kupini vilčių, gerų sumanymų. O kaip visa tai seksis įgyvendinti, parodys tik laikas.

Apie būsimus Stakliškių seniūnijos darbus, planus ir projektus papasakojo seniūnas Gintautas Kaminskas, pasidžiaugęs, jog 2013-ieji metai kraštui ir jo žmonėms buvo geri.

Seniūnijos darbuotojai labai dėkingi visiems, geranoriškai prisidėjusiems prie bendrų siekių ir tikslų įgyvendinimo, prie įvairių problemų sprendimo. Tokio susitelkimo ir bendrystės, pasak seniūno, tikimasi ir šiemet.

Labai džiugu tai, jog pernai buvo įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai Vyšniūnų, Pieštuvėnų ir Užuguosčio gyvenvietėse. O už VBT veiklai skirtus pinigus buvo nupirkta benzininė žoliapjovė, palapinė, kompiuteris, kurie bus naudojami bendruomenių, seniūnaitijų veiklų organizavimui. Daugiau apie pernykščius darbus G. Kaminskas žada papasakoti seniūnijos ataskaitiniame susirinkime.

Kaip visada, ar metų pradžia, ar pabaiga, seniūnijos darbuotojai atlieka savo pareigas. Ir šiemet, anot G. Kaminsko, bus atliekamos visos priskirtos funkcijos: teikiama socialinė parama, mokamos pašalpos, organizuojami kelių, kapinių, žaliųjų plotų, kultūros paveldo objektų priežiūros, gatvių apšvietimo darbai ir kt. Gyventojų prašymai, skundai bus atidžiai nagrinėjami, esant reikalui, bus išduodamos reikalingos pažymos ir kiti dokumentai.

Didelio žmonių dėmesio tikimasi artėjančiuose seniūnaičių rinkimuose. Nauja tai, anot seniūno, kad dabar gyventojų atstovai bus renkami nebe 2, bet 3 metų kadencijai, kad spėtų daugiau nuveikti, telkdami visuomenę bendriems darbams, kad galėtų įgyvendinti sumanymus, projektus.

Kaip pasakojo G. Kaminskas, šiemet bus remontuojamas kelias Alšininkai-Sundakai (apie 2,5 km), kuriuo važiuoja geltonasis mokinių autobusiukas. Be to, bus baigiami darbai Stakliškėse, Guostaus gatvėje. O Užuguostyje, Bažnyčios gatvės pradžioje, daug rūpesčių keliančioje vietoje, bus įdėta pralaida. Gavus Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų paramą planuojama įrengti nuotekų valymo ir vandenvalos įrenginius Stakliškių gyvenvietėje. Rajono biudžeto lėšomis tikimasi sutvarkyti savavališkus sąvartynus Stakliškėse prie buvusios pieninės ir prie buvusių fermų.

Gyvenamųjų namų ir butų savininkams seniūnas primena, jog šiuo metu kiekvienam namui ar butui VĮ „Registrų centre“ jau suteiktas ar patikslintas adresas. Todėl seniūnijos gyventojai kviečiami  kreiptis į seniūniją ir patikslinti savo gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų adresus. Na, o labai gera žinia yra tai, jog šiemet planuojama pagaminti gatvių lenteles  ir sužymėti gatves.

„Džiaugiamės tuo, ką turime. Ir toliau stengsimės dirbti, tarnauti žmonėms ir padėti visais klausimais, kuriais tik galėsime“, sako seniūnas G. Kaminskas. Tad visiems seniūnijos gyventojams jis linki kuo daugiau optimizmo ir vilties, kuo daugiau geranoriškumo ir noro kartu spręsti visas atsiradusias problemas.

Taip pat skaitykite