Diana Nausėdienė lankėsi Prienų ir Jiezno socialinių paslaugų įstaigose


Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienį lankėsi Prienų  ir Jiezno socialinių paslaugų įstaigose. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojai pristatė pirmajai poniai savo veiklas. Įstaiga yra pagrindinis nestacionarių socialinių paslaugų teikėjas rajone, jame veikia vaikų dienos centras, senjorų užimtumo grupė, šeimų klubas, dienos užimtumo grupė, kurią lanko asmenys su proto ar psichine negalia, jiems teikiamos socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugos. 2021 metais centrui įteiktas kokybės sertifikatas, įrodantis, kad čia teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. „Vienas svarbiausių savivaldos uždavinių – užtikrinti kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą. Džiugu, jog Prienų savivaldybė – ne išimtis ir kaip daugelis kitų, kiekvienais metais didina biudžeto dalį, skirtą socialinėms paslaugoms finansuoti. Dėkoju visiems centro darbuotojams, teikiantiems paslaugas į namus, integralią pagalbą, asmeninio asistento ir kitas paslaugas, už sunkų ir kiekvienam klientui ypatingos atidos reikalaujantį darbą“, – sakė D. Nausėdienė.

 Jiezno paramos šeimai centre pirmoji ponia bendravo su darbuotojais, Jaunimo centro lankytojais bei čia gyvenančiomis ukrainiečių šeimomis. Šis centras teikia socialines paslaugas bendruomeniniuose vaikų globos namuose apgyvendintiems tėvų globos netekusiems vaikams, palydimosios globos paslaugas buvusiems globotiniams, globos centro paslaugas įvaikintiems, globojamiems šeimose vaikams ir jų įtėviams, globėjams ar ketinantiems jais tapti asmenims, laikinai krizinėse situacijose esantiems asmenims ar šeimoms, bendruomenės vaikams ir jaunuoliams. Centras taip pat turi galimybes ir planuoja teikti paslaugas senjorams, nes nemaža dalis jų apylinkėse vieniši ir jiems dienos užimtumo paslaugų labai reikia. Pokalbyje su darbuotojais D. Nausėdienė išreiškė palaikymą šiai ambicijai. Pasak pirmosios ponios, anksčiau kaimiškose vietovėse bendruomenės susibūrimo židiniais būdavo mokyklos. Dabar mokykloms traukiantis jų vietą užima socialinių paslaugų, paramos šeimai centrai. Dabar čia ateina didžioji dalis bendruomenės vieni su skauduliais, kiti su siūloma pagalba.
„Jūsų įstaigoje pagalbą gali gauti beveik visos visuomenės grupės: vaikai, jaunimas, mamos ir tėvai, lietuviai ir ukrainiečiai. Skirtingų kartų bendravimas, būrimasis po vienu stogu stiprina visą bendruomenę ir suteikia galimybę matyti kiekvieną, atrasti naujų būdų padėti ir gyventi. Dėkoju už Jūsų pastangas ir darbą tiek padedant suklydusiems žmonėms grįžti į įprastą gyvenimą, tiek atveriant ateitį mūsų vaikams. Tam visad reikalingas mažas stebuklas, kurio be Jūsų neįvyktų. Ir toliau saugokite vertybinius dalykus, diekite juos žmonėse, padėkite jiems neprarasti gyvenimo dovanos, saugokite tą nuoširdų tikrumo ir artumo jausmą“, – kalbėjo D. Nausėdienė.

Prezidento kanceliarija

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Eitvydas Kinaitis

Taip pat skaitykite