Deklaruojančių įveistą mišką dėmesiui!

Pranešimas spaudai
Primename, kad pateikusieji paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gauti kasmet iki to laiko, kol vykdomi prisiimti įsipareigojimai, privalo tiesioginių išmokų paraiškoje deklaruoti veisiamą miško sklypą.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų minėtoje paraiškoje būtina atskirai deklaruoti įveisto miško apsaugines juostas ir sodmenimis apsodintą plotą. Paraiškoje miško apsauginės juostos deklaruojamos tuo pačiu pasėlio kodu kaip ir sodmenimis apsodintas miškas.
Paraiškoje tiesioginėms išmokoms gauti veisiamo miško ploto deklaruoti nereikia, kai paramos gavėjui nėra skiriamos įveisiamo miško priežiūros, apsaugos ir prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos.
Tiesioginių išmokų paraiškos priimamos seniūnijose pagal pareiškėjo valdos centro adresą nuo 2012 m. balandžio 23 d. iki 2012 m. birželio 15 d. (pavėluotai – iki 2012 m. liepos 10 d.). Pavėluotai pateikus paraišką tiesioginėms išmokoms gauti, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną apskaičiuota paramos suma mažinama 1 proc.

Taip pat skaitykite