Černobylis ir Lietuva prieš 30 metų ir šiandien

 

CERNOBYLIS

Balandžio 26 d. sueina lygiai 30 metų nuo tos dienos, kai už maždaug penkių šimtų kilometrų nuo Lietuvos, Ukrainoje netoli Pripetės miesto, įvyko didžiausia 20-ojo amžiaus katastrofa – Černobylio atominės elektrinės 4-ojo reaktoriaus sprogimas, nusinešęs dešimtis tūkstančių gyvybių.

Sprogus reaktoriui ir kilus gaisrui į aplinką pateko 190 tonų radioaktyviųjų medžiagų. Žmonės Černobylyje buvo apšvitinti 90 kartų daugiau, nei sprogus bombai Hirošimos mieste Japonijoje. Radioaktyviosiomis atliekomis buvo užteršta daugiau nei 160 000 kvadratinių kilometrų teritorija, o radioaktyviųjų dalelių debesis nuplaukė per visą Europą. Įvairiais skaičiavimais, dėl priežasčių, susijusių su katastrofa, žuvo 10 tūkstančių žmonių, 3,5 milijono susirgo. Dėl radiacijos skydliaukės vėžys padažnėjo dešimčia kartų. Dabar reaktorius užbetonuotas sarkofage, tačiau Černobylio 30 km zona išlieka viena iš pačių radioaktyviausių vietų visoje Žemėje. Toje zonoje pakaitomis dirba apie 3000 įvairių specialistų ir mokslininkų.

Pasekmėms likviduoti buvo sutelktos didelės pajėgos, daugiau kaip 600 tūkst. žmonių dalyvavo likviduojant avarijos padarinius.

Beveik septyni tūkstančiai lietuvių priverstinai buvo išvežti likviduoti Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių.

Iš Birštono, savivaldybėje šiuo metu gyvenančių, Černobylio AE avarijos pasekmių likvidavime darbo Grigorijus Naudžiūnas, Algimantas Motuza, Juozas Ruseckas, Kęstutis Šimukauskas, Romualdas Žaliauskas, Vytautas Žitkus, Gediminas Kimbirauskas, Aleksandra ir Vytautas Danilevičiai. Muziejaus istorijai užrašome jų prisiminimus.

Balandžio 26 d. (antradienį) 16 val. Birštono muziejuje Vytauto g. 9 organizuojame Černobylio AE katastrofos 30-mečio paminėjimą ir susitikimą su Lietuvos judėjimo ,,Černobylis“ Prienų komiteto pirmininku Kęstučiu Kazlausku ir Birštone ir greta gyvenančiais Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo dalyviais.

Bus eksponuojama Lietuvos judėjimo ,,Černobylis“ parengta fotografijų paroda ,,“Černobylis“ ir Lietuva“. Šių nuotraukų autoriai yra 1997-siais ir 2004-siais metais vykusių ekspedicijų į uždarą 30-ties kilometrų Černobylio zoną ir Slavutičiaus miestą dalyviai: fotomenininkas a.a. Juozas Kazlauskas, Gediminas Grybas, Gediminas Jančiauskas, Pranas Paškevičius, onkologas Juozas Prušinskas ir Juozas Mažonas.

Visi fotografijų autoriai, išskyrus, a.a. Juozą Kazlauską ir Juozą Mažoną, yra fotografai mėgėjai, o Gediminas Grybas, Gediminas Jančiauskas ir Pranas Paškevičius dalyvavo Černobylio AE avarijos pasekmių likvidavimo darbuose. Jie savo foto objektyvais stengėsi užfiksuoti tai, kas jiems atrodė aktualu ir kas, jų nuomone, galėtų būti įdomu platesnei visuomenei.

Kviečiame Černobiliečius ir visus kitus atvykti į organizuojamą renginį ir pasidalinti prisiminimais.

Vytautas Šeškevičius

Birštono muziejaus direktorės pavaduotojas

Taip pat skaitykite