Birštono Savivaldybės taryboje – gimnazistų savanorystės idėja ir pozityvi merės ataskaita

Vacys Staknys

Vasario 27 d. Birštono Savivaldybės tarybos nariai priešpaskutiniame šios kadencijos posėdyje, kaip ir įprasta, buvo gana vieningi. Jautėsi, jog nemažai Tarybos narių gyvena rinkimų nuotaikomis, todėl dėmesys buvo nukreiptas ne tik į pranešėjus, bet diskusijos vyko ir grupėse.

Prieš posėdį Birštono gimnazijos mokinių parlamento prezidentė Julija Zajančkauskaitė pristatė Tarybos nariams savanorystės idėją, kurios esmė – gimnazistų noras savanoriškai padirbėti savivaldybės administracijoje, biudžetinėse įstaigose ir kitose savivaldybės įmonėse.

Tarybos nariai palaikė gimnazistų idėją, bet buvo išsakyta pastaba dėl juridinių dalykų.

Ir vėl daugumos klausimų pristatymas buvo panašus į slaptus pranešimus, nes suprasti, apie ką kalba pranešėjas, buvo sunkoka. Tiesa, visada nuskambėdavo frazė, kuri, pranešėjo manymu, turėjo padaryti įspūdį: „Komitetuose apsvarstyta”. Iškyla klausimas dėl viešų Tarybos posėdžių reikalingumo.

Kaip visada profesionaliai savo klausimus pristatė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jovita Tirvienė. Aiškūs buvo ir biudžetinių įstaigų vadovų pranešimai.

Taryboje buvo priimti smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo naujos redakcijos nuostatai. Patvirtintuose nuostatuose daugiau įgaliojimų suteikta fondo komisijai, kuri spręs, kokią sumą skirti pagal vieną ar kitą prašymą. Taryba nutarė, jog fondo nuostatai turi būti paviešinti plačiau.

Tarybos nariai patvirtino ir naujos redakcijos Tarybos veiklos reglamentą.

Buvo pritarta sprendimui padidinti kurorte prekybos vietų skaičių, bet buvo išsakyta pastaba dėl veiklos vykdymo J. Basanavičiaus aikštėje. Daugumos Tarybos narių manymu, aikštė neturi virsti nuomos punktu, o išlikti vieta, kurioje birštoniečiai ir kurorto svečiai gali tiesiog pailsėti, pabendrauti.

Posėdyje buvo nutarta, jog pramoginių paslaugų daugėjimas neturi kenkti jų kokybei. Jei tą pačią paslaugą ruošiasi teikti keletas verslininkų, bus rengiami konkursai. Sąlygas ruoš administracijos direktoriaus paskirta komisija.

Taryboje savo ataskaitas pristatė kultūros ir sporto įstaigos, kurioms buvo pritarta bei pasidžiaugta, jog meno mokyklos, bibliotekos, muziejaus ir sporto centro vadovai tinkamai vykdo jiems pavestas funkcijas.

Posėdį vainikavo merės N. Dirginčienės 2011-2014 metų veiklos ataskaita. Tarybos pirmininkė pažymėjo, jog jos pagrindinis dėmesys buvo skirtas užtikrinti stabilų Tarybos darbą. Pasak merės, taip pat daug dėmesio buvo skirta bendruomenių veiklai, kurorto turistinio potencialo didinimui, investicijų pritraukimui. N. Dirginčienė konstatavo, jog per kadenciją į kurortą buvo investuota apie 200 mln. litų ir sukurta apie 200 darbo vietų. Anot savivaldybės vadovės, kol kas liūdina tik vienas dalykas – gimstamumas mažesnis už mirčių skaičių. Savivaldybėje gyvena 20 % senjorų, 15 % jaunimo iki 18 metų ir 65 % darbingo amžiaus gyventojų.

Merė mananti, jog jei bus priimtas sprendimas GPM mokestį savivaldybėms skaičiuoti, siejant jį su darbo vietomis, o ne gyvenamąja vieta, tai Birštono biudžetas galėtų būti didesnis.

Ir dar, kurorte jau dabar yra automobilių stovėjimui įrengtos 536 vietos.

Posėdis baigėsi palinkėjimais sėkmingai pasirodyti savivaldos rinkimuose.

Tiesa, socialdemokratai 4 metų Tarybos veiklos ataskaitą išspausdino savo vardu ir savo lėšomis.

Taip pat skaitykite