Birštono politikai patvirtino didėjančius mokesčius už žemę bei nemokamai kels Birštono gyventojus per Nemuną

Stanislovas Martinaitis

Stanislovas Martinaitis

Vacys Staknys

Gegužės 29 d. vykusiame Birštono Savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyti 44 klausimai.

Taryba išklausė 5 savivaldybės įmonių (Birštono BETA, „Tulpės” sanatorijos, Birštono PSPC, „Birštono vandentiekio”, „Birštono šilumos”) ataskaitas. Taip pat buvo išklausyta Kauno rajono VSB ataskaita apie jų atliekamus darbus Birštone. Visų įstaigų ir įmonių ataskaitos buvo įvertintos teigiamai ir patvirtintos.

Birštone tęsiasi tradicija nedalinti lengva ranka lengvatų. Štai, gyventojų prašymai atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą buvo patenkinti tik 50 %. Taryba taip pat nebuvo linkusi mažinti žemės mokesčio tarifų, nors 2016 metais žemės sklypų vertė padidės 20 %.

Užtat Birštono valdžia pasiryžusi išleisti daugiau nei 72000 € gyventojų perkėlimui per Nemuną. Tarybos nario Stanislavo Martinaičio nusistebėjimas dėl nemokamos paslaugos buvo sutiktas gana šaltai. Merė Nijolė Dirginčienė tokį sprendimą paaiškino tuo, kad gautas prašymas su 80 parašų (40 nuolat gyvenančiųjų kitoje Nemuno pusėje) dėl perkėlimo organizavimo ir kad ši paslauga nemokama, nes kelsis miesto gyventojai.

Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas taip pat teigė, jog savivaldybės pareiga užtikrinti gyventojams persikėlimą per Nemuną.

Nemokamas mokinių perkėlimas suprantamas ir yra logiškas, bet kodėl nemokamai turi būti keliami visi miesto gyventojai? Sąvoka „užtikrinti susisiekimą” nereiškia nemokamos paslaugos. Bet sprendimas priimtas. Štai tokia kurortinė ekonomika.

Birštono taryba pritarė dviejų premijų skyrimui – 500 € mero premijai pažangiausiam gimnazijos abiturientui ir 1000 € Jono Kazlausko premijai, kuri bus teikiama kas 5 metai.

Birštono savivaldybės Sporto tarybai toliau vadovaus Stanislovas Martinaitis, o į strateginio investuotojo atrankos komisiją be administracijos darbuotojų (V. V. Revuckas, M. Michaliunjo, A. Slavinskienė, J. Tirvienė, N. Vaitkevičienė) įtraukti Tarybos nariai Vytas Kederys ir Ervinas Marčiulionis, kuris prisijungė prie socialdemokratų frakcijos.

Birštono Savivaldybės taryba priėmė sprendimą inicijuoti miesto Vietos veiklos grupės sudarymą.

Posėdžio pabaigoje merė N. Dirginčienė išsakė priekaištus pastatų projekto vykdytojams, kurie nupirko karietą, bet neužtikrina pasivažinėjimo paslaugos. Tarybos nario Juozo Aleksandravičiaus bandymas paaiškinti situaciją buvo griežtai pertrauktas merės replika: „Kam tada reikėjo rengti tokį projektą?”


Taip pat skaitykite