Asmens duomenų apsaugos auditas – ką jis parodo?

Teisininkų atliekamas verslo asmens duomenų apsaugos auditas yra svarbus procesas, kurio metu įvertinama, ar įmonė užtikrina atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR). Džiugu tai, kad daugelis modernių verslų aktyviai domisi duomenų apsauga ir BDAR nuostatomis – asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiu dokumentu. Vis dėlto, reikėtų nepamiršti, kad tai sritis, kurioje būtinas nuolatinis monitoringas ir pokyčiai. Tai padaryti leidžia reguliariai atliekamas asmens duomenų apsaugos auditas. Ką jis parodo?

Gerosios duomenų tvarkymo praktikos ir taisytinos vietos

Tinkama asmens duomenų apsauga apima labai daug aspektų. Auditas atskleidžia, kaip įmonė tvarko asmeninius duomenis, įskaitant BDAR griežtai apibrėžtą duomenų rinkimą, saugojimą, naudojimą ir šalinimą. Tai apima duomenų tvarkymo politikų ir procedūrų peržiūrą. Teisininkai padeda identifikuoti ir laiku išspręsti galimas rizikas.

Naudojamos duomenų apsaugos priemonės ir papildomų poreikis

Specialistai audito metu įvertina, kokias technines ir organizacines priemones įmonė taiko visavertei duomenų apsaugai užtikrinti. Priklausomai nuo veiklos pobūdžio, tai gali apimti naudojamas duomenų šifravimo programas, pasirinktų serverių tipą, prieigos kontrolę bei kitus IT sprendimus. Taip pat komunikacijos priemonių, kuriomis dalijamasi jautria informacija, vertinimą bei kitus sprendimus.

Duomenų subjektų teisių užtikrinimas

BDAR pateikiamos labai aiškios gairės apie duomenų subjektų informavimą, teisę žinoti, kaip ir kas tvarko jų duomenis, galiausiai, galimybę reikalauti pašalinti surinktus duomenis. Duomenų apsaugos auditas nustato, ar įmonė tinkamai informuoja asmenis apie jų duomenų tvarkymą ir ar suteikia būdus efektyviai naudotis savo teisėmis. Pavyzdžiui, prieigos teise, teise prieštarauti duomenų tvarkymui ar prašymu juos panaikinti.

Duomenų perdavimo aspektai ES ir už jos ribų

Auditą atliekantys specialistai gali objektyviau įvertinti, ar įmonė laikosi BDAR reikalavimų, susijusių su asmens duomenų perdavimu už Europos Sąjungos ribų. Svarbu tai, kad, nepriklausomai nuo to, kur realiai saugomi ar tvarkomi duomenys, jei jie yra ES piliečių arba bendrovė yra įsisteigusi ES, duomenys turi būti saugomi, tvarkomi, perduodami ir šalinami pagal BDAR. Taigi, turi būti peržiūrimos duomenų perdavimo sutartys ir procesai, vertinama reikiamo duomenų apsaugos lygio atitiktis ir kiti aspektai.

Krizinių situacijų valdymas ir reakcija į galimus pažeidimus

BDAR numato, kaip įmonės turėtų elgtis krizinėse situacijose, pavyzdžiui, nutekėjus duomenims. Šis klausimas taip pat apžvelgiamas BDAR audito metu. Jis parodo, kaip įmonė identifikuoja ir tvarko duomenų apsaugos rizikas, įskaitant pažeidimų atvejų registravimą, duomenų subjektų informavimą, atsakingų asmenų paskyrimą ir efektyvų problemų sprendimą. Tai apima pažeidimų prevencijos planus ir procedūras, kurios užtikrina greitą ir efektyvų reagavimą į bet kokius duomenų saugumo pažeidimus.

Apibendrinant, asmens duomenų apsaugos auditas leidžia verslams geriau užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Šis auditas aktualus bet kurioms įmonėms, kurios yra susijusios su ES piliečių duomenimis – juos renka, saugo, perduoda ir pan. Tai gali būti tiek e. parduotuvių savininkai, tiek medicinos įstaigų registracijos platformų valdytojai ar bet kokie kiti privataus ar viešojo sektoriaus verslai, organizacijos.

Taip pat skaitykite